Titlu: Vanzare camion in afara EuropeiCompanie: Stef Autotrans Company SRLData: 12:03 - 19/06/2013
Buna ziua.Vrem sa vindem doua camioane catre o persoana fizica din afara Europei. Trebuie sa facturam cu TVA ? Pt. radiere in tara de ce acte avem nevoie ? Multumim pt. raspunsuri.
 
 
Companie: Mistral Due SA   Data: 16:24 - 20/11/2013 
Buna ziua,
In putine (sau multe cuvinte) raspunsul ar fi acesta:

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrãrile de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitãþii de furnizor sau de altã persoanã în contul sãu. Prin persoanã care expediazã sau transportã bunuri în afara Comunitãþii în contul furnizorului se înþelege orice persoanã care face transportul. Scutirea se aplicã numai în situaþia în care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor ºi cumpãrãtor, transportul bunurilor în afara Comunitãþii este în sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la o altã persoanã pentru efectuarea transportului.

(2) Scutirea de taxã prevãzutã la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justificã de cãtre exportator cu urmãtoarele documente:

a) factura, care trebuie sã conþinã informaþiile prevãzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau, dacã transportul bunurilor nu presupune o tranzacþie, documentele solicitate de autoritatea vamalã pentru întocmirea declaraþiei vamale de export;

 b) unul dintre urmãtoarele documente:

1. certificarea încheierii operaþiunii de export de cãtre biroul vamal de export sau, dupã caz, notificarea de export certificatã de biroul vamal de export, în cazul declaraþiei vamale de export pe cale electronicã; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraþie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieºire;

3. confirmarea electronicã a pãrãsirii teritoriului comunitar, transmisã de biroul vamal;

c) documente din care sã rezulte cã transportul este realizat de furnizor ori în numele sãu, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumpãrare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.

Pentru radiere, sunt 2 cazuri:

RADIERE AUTOVEHICUL

CERERE DE RADIERE A PROPRIETARULUI LA CERERE

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE

CARTEA DE IDENTITATE + COPIE

FISA DE INMATRICULARE CU VIZA ORGANULUI FISCAL

                             FINANCIAR :          ULTIMA BALANTA

                                                          CERERE ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL    4 RON

                                                          FACTURA DE VANZARE CUMPARARE

                                                          CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

3 EXEMPLARE ALE CERTIFICATULUI DE RADIERE

ADRESA CATRE SERVICIUL INMATRICULARI PTR. LOCUL DE DEPOZITARE A MASINII RADIATE

DOCUMENTELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR ORIGINAL + COPIE

DELEGATIE PERSOANA IMPUTERNICITA PTR RADIERE + COPIE ACT IDENTITATE

ALTE ACTE NECESARE

 

 

VANZAREA AUTOVEHICULULUI DUPA RADIEREA ACESTUIA

CERERE DE RADIERE A PROPRIETARULUI LA CERERE

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

PLACUTELE CU NUMAR DE INMATRICULARE

CARTEA DE IDENTITATE + COPIE

FACTURA DE VANZARE CUMPARARE

FISA DE INMATRICULARE CU VIZA ORGANULUI FISCAL

                             FINANCIAR :          ULTIMA BALANTA

                                                          CERERE ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL    4 RON

                                                          FACTURA DE VANZARE CUMPARARE

                                                          CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

DOCUMENTUL CARE ATESTA EXPORTUL VEHICULULUI

DOCUMENTELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTILOR ORIGINAL + COPIE

DELEGATIE PERSOANA IMPUTERNICITA PTR RADIERE + COPIE ACT IDENTITATE

ALTE ACTE NECESARE


Sper sa te ajute cele mentionate mai sus