închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECRET Nr. 1290 din 12 decembrie 2005 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea ĂŽncadrării vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi ĂŽn categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică


EMITENT:      PREŞEDINTELE ROMâNIEI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1146 din 19 decembrie 2005

    în temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

    Preşedintele României decretează:

    ARTICOL UNIC
    Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                           PREŞEDINTELE ROMâNIEI
                              TRAIAN BĂSESCU