închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2134 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 97 din  1 februarie 2006

    în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Reglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 2
    Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 592/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase - RNTR 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 19 mai 1999.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

                         Ministrul transporturilor,
                       construcţiilor şi turismului,
                              Gheorghe Dobre