închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 77 din 13 august 2003 pentru completarea Părţii a II-a -


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 591 din 20 august 2003

    în temeiul prevederilor art. 12 lit. g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 50 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Anexa nr. 1 "Tipurile de cursuri specifice funcţiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevăzută obligativitatea deţinerii unui certificat de pregătire profesională" la Partea a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.026/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 21 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctul 9 cu următorul conţinut:
    "9. Curs de pregătire pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi."
    ART. 2
    Direcţia generală transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       construcţiilor şi turismului,
                              Ileana Tureanu,
                             secretar de stat