închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7 din 7 ianuarie 2004 pentru modificarea art. 20 din Instrucţiunile privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi ĂŽn siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 15 ianuarie 2004

    în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Articolul 20 din Instrucţiunile privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 şi 364 bis din 28 mai 2003, se modifică şi se completează astfel:
    "ART. 20
    (1) Examinările clinice de specialitate menţionate la art. 19 vor fi completate în mod obligatoriu în cazul examinărilor medicale de siguranţa circulaţiei pentru admiterea în şcoli, angajare sau reangajare, conform metodelor utilizate la examinarea medicală şi metodologiei de investigaţie psihologică, prin probe funcţionale specifice, prin investigaţii paraclinice ale laboratorului de analize medicale şi laboratorului de radiologie - imagistică, conform anexei nr. 4.
    (2) în cazul examinărilor medicale de siguranţa circulaţiei periodice, probele funcţionale specifice, investigaţiile paraclinice ale laboratorului de analize medicale şi laboratorului de radiologie - imagistică, precizate în anexa nr. 4, vor fi efectuate numai dacă în cadrul examinărilor clinice de specialitate, menţionate la art. 19, se stabileşte un diagnostic prezumtiv care să justifice aceste probe, investigaţii şi/sau analize."
    ART. 2
    Direcţia medicală va duce la îndeplinire prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        p. Ministrul transporturilor,
                        construcţiilor şi turismului,
                               Ileana Tureanu,
                              secretar de stat