├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 521 din 19 martie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule av├ónd mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din  3 aprilie 2007

    Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, ┼či ale art. 66 alin. (1) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002 privind circula┼úia pe drumurile publice, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, ale art. 66 alin. (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se modific─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. în titlu ┼či în tot cuprinsul ordinului, sintagma "transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone" se înlocuie┼čte cu sintagma "transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone".
    2. în tot cuprinsul ordinului sintagma "atestat profesional" se înlocuie┼čte cu sintagma "certificat".
    3. Articolul 1 din normele prev─âzute în anex─â va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 1
    Conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite trebuie s─â fie titulari ai unui certificat, acesta reprezentând dovada competen┼úei ┼či atest─ârii profesionale pentru calitatea de conduc─âtor auto de vehicule destinate transporturilor rutiere men┼úionate."
    4. Anexa nr. 1 la norme se înlocuie┼čte cu anexa*) la prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodus─â în facsimil.

    ART. 2
    (1) Atestatele profesionale eliberate conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, r─âmân valabile pân─â la data expir─ârii.
    (2) Atestatele profesionale eliberate conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, dau dreptul titularilor s─â efectueze ┼či transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone.
    ART. 3
    Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

          Ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului,
                            Radu Mircea Berceanu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la norme)

                                  MODELUL
certificatului pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone

                              fa┼ú─â                                       verso
 __________________________________   _________________________________________
|                                  | | Se certific─â prin prezentul document c─â |
|              ROMâNIA             | | titularul a f─âcut dovada competen┼úei ┼či |
|                                  | | preg─âtirii sale profesionale, potrivit  |
|    MINISTERUL TRANSPORTURILOR    | | prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a    |
|   CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI   | | Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu    |
|                                  | | modific─âri ┼či complet─âri prin           |
|   - Autoritatea Rutier─â Român─â - | | Legea nr. 102/2006 ┼či ale Ordonan┼úei    |
|                                  | | de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002    |
|                                  | | privind circula┼úia pe drumurile publice,|
|                                  | | republicat─â, cu modific─ârile ┼či         |
|                                  | | complet─ârile ulterioare.                |
|            CERTIFICAT            | |                                         |
|                                  | |     Eliberat de Autoritatea Rutier─â     |
| pentru conduc─âtorii auto care    | |                Român─â - ARR             |
| efectueaz─â transport rutier de   | |                                         |
| m─ârfuri cu vehicule a c─âror      | |   La data de .......................... |
| mas─â maxim─â autorizat─â este mai  | |   Valabil pân─â la data de ............. |
| mare de 3,5 tone                 | |                                         |
|                                  | |            DIRECTOR GENERAL             |
|                                  | |        ........................         |
|                                  | |                                         |
|                                  | | "Autoritatea Rutier─â Român─â prelucreaz─â |
|                                  | | date cu caracter personal în scopul     |
|                                  | | îndeplinirii obliga┼úiilor sale legale;  |
|        Numele .................. | | conform Legii nr. 677/2001 beneficia┼úi  |
| Foto   Prenumele ............... | | de drept de acces, de interven┼úie       |
|        Data ┼či locul na┼čterii .. | | asupra datelor ┼či de opozi┼úie, iar o    |
|        ......................... | | dat─â pe an, la cerere ┼či în mod gratuit,|
|        CNP ..................... | | v─â pute┼úi adresa Autorit─â┼úii Rutiere    |
|                                  | | Române - A.R.R. printr-o cerere scris─â, |
|            Semn─âtura titularului | | semnat─â ┼či datat─â, confirmarea faptului |
|            ..................... | | c─â datele care v─â privesc sunt sau nu   |
|                                  | | prelucrate. Datele d-voastr─â nu vor fi  |
|                                  | | transferate în str─âin─âtate."            |
|                                  | |                                         |
| Seria CPCA nr. ................. | |      Seria CPCA nr. ................... |
|__________________________________| |_________________________________________|

                                MODELUL
certificatului pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier public de persoane

                               fa┼ú─â                                       verso
 __________________________________   _________________________________________
|                                  | | Se certific─â prin prezentul document c─â |
|             ROMâNIA              | | titularul a f─âcut dovada competen┼úei ┼či |
|                                  | | preg─âtirii sale profesionale, potrivit  |
|    MINISTERUL TRANSPORTURILOR    | | prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a    |
|   CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI   | | Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu    |
|                                  | | modific─âri ┼či complet─âri prin           |
|  - Autoritatea Rutier─â Român─â -  | | Legea nr. 102/2006 ┼či ale Ordonan┼úei    |
|                                  | | de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002    |
|                                  | | privind circula┼úia pe drumurile publice,|
|                                  | | republicat─â, cu modific─ârile ┼či         |
|                                  | | complet─ârile ulterioare.                |
|                                  | |                                         |
|           CERTIFICAT             | |     Eliberat de Autoritatea Rutier─â     |
|                                  | |                Român─â - ARR             |
| pentru conduc─âtorii auto care    | |                                         |
| efectueaz─â transport rutier      | |   La data de .......................... |
| public de persoane               | |   Valabil pân─â la data de ............. |
|                                  | |                                         |
|                                  | |            DIRECTOR GENERAL             |
|                                  | |        ........................         |
|                                  | |                                         |
|                                  | | "Autoritatea Rutier─â Român─â prelucreaz─â |
|                                  | | date cu caracter personal în scopul     |
|        Numele .................. | | îndeplinirii obliga┼úiilor sale legale;  |
| Foto   Prenumele ............... | | conform Legii nr. 677/2001 beneficia┼úi  |
|        Data ┼či locul na┼čterii .. | | de drept de acces, de interven┼úie asupra|
|        ......................... | | datelor ┼či de opozi┼úie, iar o dat─â pe   |
|        CNP ..................... | | an, la cerere ┼či în mod gratuit, v─â     |
|                                  | | pute┼úi adresa Autorit─â┼úii Rutiere Române|
|            Semn─âtura titularului | | - A.R.R. printr-o cerere scris─â, semnat─â|
|            ..................... | | ┼či datat─â, confirmarea faptului c─â      |
|                                  | | datele care v─â privesc sunt sau nu      |
|                                  | | prelucrate. Datele d-voastr─â nu vor fi  |
|                                  | | transferate în str─âin─âtate."            |
|                                  | |                                         |
| Seria CPCA nr. ................. | |      Seria CPCA nr. ................... |
|__________________________________| |_________________________________________|

                                MODELUL
certificatului pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite

                               fa┼ú─â                                       verso
 __________________________________   _________________________________________
|                                  | | Se certific─â prin prezentul document c─â |
|              ROMâNIA             | | titularul a f─âcut dovada competen┼úei ┼či |
|                                  | | preg─âtirii sale profesionale, potrivit  |
|    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,   | | prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a    |
|   CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI   | | Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu    |
|                                  | | modific─âri ┼či complet─âri prin           |
|  - Autoritatea Rutier─â Român─â -  | | Legea nr. 102/2006 ┼či ale Ordonan┼úei    |
|                                  | | de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002    |
|                                  | | privind circula┼úia pe drumurile         |
|                                  | | publice, republicat─â, cu modific─ârile   |
|                                  | | ┼či complet─ârile ulterioare.             |
|                                  | |                                         |
|           CERTIFICAT             | |     Eliberat de Autoritatea Rutier─â     |
|                                  | |                Român─â - ARR             |
| pentru conduc─âtorii auto care    | |                                         |
| efectueaz─â transport rutier cu   | |   La data de .......................... |
| vehicule având mase ┼či/sau       | |   Valabil pân─â la data de ............. |
| dimensiuni de gabarit dep─â┼čite   | |                                         |
|                                  | |            DIRECTOR GENERAL             |
|                                  | |        ........................         |
|                                  | |                                         |
|                                  | | "Autoritatea Rutier─â Român─â prelucreaz─â |
|                                  | | date cu caracter personal în scopul     |
|                                  | | îndeplinirii obliga┼úiilor sale legale;  |
|        Numele .................. | | conform Legii nr. 677/2001 beneficia┼úi  |
| Foto   Prenumele ............... | | de drept de acces, de interven┼úie asupra|
|        Data ┼či locul na┼čterii .. | | datelor ┼či de opozi┼úie, iar o dat─â pe   |
|        ......................... | | an, la cerere ┼či în mod gratuit, v─â     |
|        CNP ..................... | | pute┼úi adresa Autorit─â┼úii Rutiere Române|
|                                  | | - A.R.R. printr-o cerere scris─â, semnat─â|
|            Semn─âtura titularului | | ┼či datat─â, confirmarea faptului c─â      |
|            ..................... | | datele care v─â privesc sunt sau nu      |
|                                  | | prelucrate. Datele d-voastr─â nu vor fi  |
|                                  | | transferat─â în str─âin─âtate."            |
|                                  | |                                         |
| Seria CPCA nr. ................. | |      Seria CPCA nr. ................... |
|__________________________________| |_________________________________________|