închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTĂRÂRE Nr. 56 din 24 ianuarie 2007 pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006


EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 26 ianuarie 2007

    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 29, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pregătirea practică a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, se poate efectua şi de către un instructor auto autorizat în condiţiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizată în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.
    (4) Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei."
    2. La articolul 33 alineatul (1), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    "b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E şi Tr;
    c) să aibă vârsta de cel puţin 21 ani împliniţi, pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E;".
    3. La articolul 35, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Examinarea candidaţilor care solicită obţinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte."
    4. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, după caz, să fi fost declarată "admis" la examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoria B.
    (2) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, după caz, să fi fost declarată "admis" la examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1."

                  PRIM-MINISTRU
             CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                       Contrasemnează:
                       Ministrul administraţiei şi internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul educaţiei şi cercetării,
                       Mihail Hărdău