închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Hotarare nr. 518 din 10 iulie 1995 (cu modificarile ulterioare) privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
                    HOTARâRE   Nr. 518/1995 din 10 iulie 1995
privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

    Text în vigoare începând cu data de 27 ianuarie 2020
   

    Act de baza
  Hotarârea Guvernului nr. 518/1995, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995

    Acte modificatoare
  Hotarârea Guvernului nr. 46/2020
  Hotarârea Guvernului nr. 757/2018**
  Hotarârea Guvernului nr. 999/2015
  Rectificarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 11 august 2015
  Hotarârea Guvernului nr. 582/2015
  Hotarârea Guvernului nr. 19/2015
  Hotarârea Guvernului nr. 703/2014
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012, abrogata prin Legea-cadru nr. 153/2017
  Legea nr. 283/2011
  Hotarârea Guvernului nr. 754/2011
  Legea nr. 285/2010, abrogata prin Legea-cadru nr. 153/2017
  Legea nr. 118/2010
  Hotarârea Guvernului nr. 1630/2009**
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2009
  Hotarârea Guvernului nr. 953/2005
  Hotarârea Guvernului nr. 2452/2004
  Hotarârea Guvernului nr. 1815/2004
  Hotarârea Guvernului nr. 1162/2004
  Hotarârea Guvernului nr. 741/2004
  Hotarârea Guvernului nr. 740/2004
  Hotarârea Guvernului nr. 90/2004
  Hotarârea Guvernului nr. 1570/2003
  Hotarârea Guvernului nr. 1257/2002
  Hotarârea Guvernului nr. 587/2002
  Hotarârea Guvernului nr. 436/2002
  Hotarârea Guvernului nr. 313/2001
  Hotarârea Guvernului nr. 359/1999
  Hotarârea Guvernului nr. 420/1998
  Hotarârea Guvernului nr. 606/1996

    Actele normative marcate cu doua asteriscuri (**) se refera la derogari de la Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 sau contin modificari/abrogari efectuate asupra acestor derogari.

    Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. în fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, în forma,   etc.

 
    NOTE:
    1. Reproducem mai jos prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010.
 
    "ART. 2
    (1) Se reduc cu 25% urmatoarele drepturi de natura salariala de care beneficiaza personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare al acestora:
    a) cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valuta si alte drepturi în valuta si în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în strainatate si, respectiv, ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevazute în anexa nr. V/3 la Legea-cadru nr. 330/2009*) si în Hotarârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valuta si celelalte drepturi în valuta si în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în strainatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv în Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;"
 
    *) Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogata. A se vedea Legea-cadru nr. 153/2017.

 
    2. Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010 se majoreaza cu 15% fata de cuantumul aflat în plata în luna octombrie 2010.
    Mentionam ca Legea nr. 285/2010 a fost abrogata prin art. 44 alin. (1) pct. 30 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile ulterioare.

    3. Conform art. 8 alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 283/2011 , în anul 2012, cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010  se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2011.
    Mentionam ca art. 8 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 a fost abrogat prin art. 44 alin. (1) pct. 27 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile ulterioare.

    4. Conform art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 ( ), cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010 se majoreaza în doua etape, astfel:
    a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
    b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
    Mentionam ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 a fost abrogata prin art. 44 alin. (1) pct. 26 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile ulterioare.

    5. Conform art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012, în anul 2013 se mentin în plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevazute la art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012.
    Mentionam ca art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 a fost abrogat prin art. 44 alin. (1) pct. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile ulterioare.

 
    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prevederile prezentei hotarâri se aplica personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:
    a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultari, încheieri de conventii, acorduri si alte asemenea întelegeri;
    b) participari la târguri si expozitii; prospectarea pietei; actiuni de cooperare economica si tehnico-stiintifica; contractari si alte actiuni care decurg din executarea contractelor de comert exterior;
    c) documentare, schimb de experienta;
    d) cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare, inclusiv participarea elevilor, studentilor si cadrelor didactice însotitoare la olimpiade si concursuri în domeniul învatamântului;
    e) participari la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezinta interes pentru activitatea specifica a unitatii, precum si la manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele asemenea;
    f) primiri de titluri, grade profesionale, distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice, culturale, artistice sau sportive;
    g) desfasurarea unei activitati stiintifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fara dobândirea calitatii de salariat a partenerului extern, precum si pentru tinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;
    h) control si îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare si alte asemenea reprezentante în strainatate;
    i) executari de lucrari de constructii, reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ale celorlalte forme de reprezentare în strainatate, precum si ducerea si aducerea pe roti a mijloacelor auto apartinând acestor reprezentante;
 
    j) asigurarea protectiei demnitarilor români pe timpul cât acestia se deplaseaza în strainatate de catre personalul specializat din cadrul Serviciului de Protectie si Paza sau din alte unitati din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, daca în sistemele respective este prevazuta o asemenea activitate;
 
    k) exercitii, aplicatii, ateliere de lucru, controale la unitatile militare participante la misiuni de mentinere a pacii, cursuri la scoli si academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desfasurate la ordinul conducatorului unitatii;
 
    l) crearea si consolidarea democratiei, a prosperitatii, cooperarii si stabilitatii în Europa de Sud-Est, ca etapa preliminara a integrarii statelor regiunii în structurile euroatlantice;
 
    m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activitati de cooperare judiciara internationala în materie penala, la activitati desfasurate pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor sau activitatilor infractionale, la misiuni comune operative internationale organizate în scopul combaterii criminalitatii transfrontaliere, mentinerii ordinii si sigurantei publice, combaterii migratiei ilegale sau în vederea executarii unor actiuni specifice domeniului protectiei civile si al situatiilor de urgenta, precum si la alte tipuri de activitati de cooperare sau asistenta politieneasca internationala;
    n) transportul valizei diplomatice;
    o) participarea ca observator la actiuni desfasurate sub egida Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE);
    p) participarea ca expert national detasat.
 
    ART. 2
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si alte institutii publice, care trimit personal în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua masuri pentru:
    a) stabilirea numarului de persoane si a duratei de deplasare în raport strict cu necesitatile concrete de realizare a misiunii;
    b) selectionarea si pregatirea personalului tinând seama de specificul activitatii pentru care are loc deplasarea, precum si organizarea temeinica a acesteia;
    c) analiza concluziilor si a propunerilor prezentate de catre personalul în cauza la întoarcerea din deplasare, pe baza de raport scris, înaintat la conducerea unitatii trimitatoare si valorificarea optima a acestora.
    ART. 3
    (1) Deplasarea unor delegati în strainatate, pe baza de invitatie primita din partea unor organizatii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrala sau partiala de catre acestia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabila a unitatii trimitatoare.
    (2) Daca invitatia nu se refera la o anumita persoana si exista mai multi candidati care îndeplinesc conditiile necesare, selectia si trimiterea lor în strainatate se vor face pe baza de concurs sau prin numirea de catre conducerea unitatii a unor salariati care pot reprezenta corespunzator interesele acesteia.
 
    ART. 4
    (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si alte institutii publice pot trimite în strainatate, în cadrul delegatiilor proprii, si salariati ai altor institutii publice, cu aprobarea conducerii unitatilor de la care provin, precum si alti specialisti cu care s-au încheiat conventii civile de prestari de servicii în conditiile legii, în masura în care prin conventiile civile respective s-a prevazut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta de catre unitatea trimitatoare.
 
    (1^1) Pentru reprezentantii mass-media, în cazul în care acestia sunt invitati de catre primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
 
    (2) Pe timpul deplasarii în strainatate, în conditiile prezentei hotarâri, primul-ministru, ministrii de stat si ministrii pot beneficia, la cererea acestora, de asistenta medicala prestata de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de catre unitatea trimitatoare.
 
    ART. 5
    (1) Personalului trimis în strainatate în conditiile prezentei hotarâri i se acorda:
 
    A. în strainatate, o indemnizatie zilnica în valuta primita pe perioada delegarii si detasarii în strainatate, denumita în continuare indemnizatie de deplasare, compusa din:
    a) o suma zilnica, denumita în continuare diurna, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului în interiorul localitatii în care îsi desfasoara activitatea;
    b) o suma zilnica, denumita în continuare indemnizatie de cazare, în limita careia personalul trebuie sa îsi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se întelege, pe lânga tarifele sau chiria platite, si eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum si costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.
 
    B. în tara:
    a) salariul stabilit potrivit reglementarilor în vigoare, pe toata durata deplasarii, în cazul personalului care, pe timpul deplasarii în strainatate, îsi mentine calitatea de salariat;
    b) o indemnizatie lunara în lei calculata în raport cu salariul de baza si sporul de vechime, corespunzator functiei si gradului profesional, în cazul personalului care se deplaseaza în interesul unitatii trimitatoare, pentru a participa la cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare, cu suportarea partiala sau integrala a cheltuielilor de catre diferite organizatii sau alti parteneri externi, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice si caruia, pe timpul absentei din tara, i se suspenda contractul de munca, dupa cum urmeaza:
    - 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întretinerea locuintei;
    - 25% pentru fiecare copil sau parinte aflat în întretinere, potrivit legii, în tara, precum si pentru sotul/sotia care nu realizeaza venituri.
    Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot sa depaseasca 100% din salariul de baza si sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de munca, actualizate potrivit indexarilor aprobate.
    (2) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. B.b) se acorda cu conditia semnarii, de catre persoanele în cauza, a unui act aditional la contractul de munca, prin care se obliga ca, dupa întoarcerea în tara, sa lucreze o anumita perioada în cadrul unitatii trimitatoare, indiferent de durata deplasarii în strainatate.
    (3) Actul aditional la contractul de munca mentionat la alin. (2) se încheie si în cazul personalului care se deplaseaza în strainatate pentru documentare si schimb de experienta.
    în cazul nerespectarii acestei obligatii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de catre unitatea trimitatoare.
 
    (4) Cadrele militare în activitate care se deplaseaza în strainatate în conditiile prevazute la alin. (1) lit. B.b) sunt eliberate din functii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si beneficiaza pe timpul absentei din tara de indemnizatia lunara în lei, calculata în raport cu solda de baza.
 
    ART. 5^1
    (1) Personalul militar si civil din Ministerul Apararii Nationale si din Ministerul de Interne, care participa în strainatate la cursuri, stagii de practica si specializare, perfectionare sau alte activitati, inclusiv la cele finantate de diferite organizatii ori de alti parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora sa semneze un angajament, respectiv un act aditional la contractul individual de munca. Modelele de angajament si de act aditional se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (2) Prin angajament, respectiv prin act aditional, persoanele prevazute la alin. (1) se obliga ca dupa întoarcerea în tara sa îsi desfasoare activitatea în Ministerul Apararii Nationale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioada determinata, stabilita prin ordin al ministrului.
    (3) în cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2), precum si în situatia exmatricularii sau parasirii cursului, a stagiului de practica, de specializare, de perfectionare si a altor activitati, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetarii raportului de munca pentru comiterea unor infractiuni sau savârsirea unor abateri grave, încalcarea în mod repetat a obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare în unitatile militare ori când manifesta dezinteres în îndeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau în perfectionarea pregatirii lor militare si de specialitate, persoanele prevazute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apararii Nationale, respectiv de Ministerul de Interne, cât si cheltuielile suportate de diferite organizatii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hrana, cazare, bursa, precum si alte cheltuieli efectuate în acest scop.
    (4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele bugetare în conditiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizatiile sau partenerii externi se ramburseaza acestora.
    (5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar si civil care desfasoara misiuni în cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizatii internationale, precum si personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României si armatele altor tari.
 
    ART. 6
    (1) Ministerele si celelalte unitati trimitatoare mai suporta în valuta si în lei, dupa caz, pe lânga drepturile prevazute la art. 5 alin. (1), si urmatoarele alte cheltuieli:
    a) costul transportului în trafic international, cel între localitatile din tara în care personalul îsi desfasoara activitatea, precum si pe distanta dus-întors dintre aeroport sau gara si locul de cazare;
    b) costul transportului documentatiilor, mostrelor si al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;
 
    c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri si medicamente specifice unor tari sau localitati cu clima greu de suportat, pentru spitalizare si interventii chirurgicale în cazuri de urgenta, precum si cheltuielile privind asigurarea medicala, în cazul în care asistenta medicala pentru aceste persoane nu este prevazuta de regulamentele europene sau de un acord bilateral în vigoare încheiat de România;
 
    d) cheltuielile în legatura cu decesul în strainatate si transportul în tara al celor decedati;
    e) comisioanele si taxele bancare, cheltuielile pentru obtinerea vizelor de intrare în tarile respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel si altele asemenea.
 
    f) taxele de înscriere si/sau de participare la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum si la manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele asemenea, în conditiile stabilite de organizatori;
 
    g) cheltuielile necesare achizitionarii materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor straini, pentru promovarea unitara a simbolurilor nationale si ale armatei, cu ocazia desfasurarii unor activitati comune cu reprezentantii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilita de Banca Nationala a României, la data aprobarii executarii misiunii. Conditiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum si modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
 
    (2) în situatia în care partenerii externi ramburseaza delegatilor, partial sau integral, cheltuielile prevazute la alin. (1), acestia au obligatia ca la întoarcerea din deplasare sa depuna în contul unitatilor trimitatoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de catre aceste unitati.

 
    CAPITOLUL II
    Indemnizatia de deplasare

 
    Sectiunea I*)
    Diurna

 
    *) Conform art. I pct. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 582/2015 ( ), la capitolul II, titlul sectiunii I se abroga.

 
    ART. 7
    (1) Indemnizatia de deplasare se diferentiaza pe doua categorii si se acorda pe componentele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare tara în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Pentru personalul trimis în strainatate, în misiuni cu caracter temporar care se deplaseaza pentru durate de timp care nu necesita cazare, inclusiv pe durata întregii nopti, indemnizatia de deplasare este formata numai din diurna stabilita conform anexei.
    (3) Pentru personalul trimis în strainatate în conditiile prezentei hotarâri, în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suporta de catre partenerii externi, indemnizatia de deplasare este formata numai din diurna stabilita conform anexei.
    (4) Pentru personalul trimis în strainatate în conditiile prezentei hotarâri, în cazul în care cheltuielile pentru masa se suporta de catre partenerii externi, indemnizatia de deplasare este formata din 50% din diurna si 100% din indemnizatia de cazare, stabilite pentru tara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadreaza.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplica si personalului care pe timpul deplasarii în strainatate se interneaza în spital, pentru cazurile si în conditiile stabilite potrivit prezentei hotarâri.
    (6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, stiintifice si altele asemenea, în situatia în care cheltuielile de întretinere si cazare a acestora în strainatate se suporta din sumele platite organizatorilor reuniunilor sau manifestarilor la care iau parte, la nivelul comunicat de catre acestia, indemnizatia de deplasare este formata din 50% din diurna stabilita pentru tara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadreaza.
    (7) în cazul întreruperii calatoriei, determinata de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemnizatie de deplasare ale personalului se acorda, în continuare, la nivelul prevazut pentru tara de destinatie, numai daca sejurul pe perioada respectiva nu este asigurat de catre companiile care efectueaza transportul.
 
    ART. 7^1
    (1) Perioada pentru care se acorda diurna în valuta se determina în functie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:
    a) momentul decolarii avionului, la plecarea în strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea în tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
    b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în strainatate, cât si la înapoierea în tara.
    (2) Pentru fractiunile de timp care nu însumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pâna la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.
    (3) Conducerea ministerelor si celorlalte unitati trimitatoare este obligata sa ia masurile necesare ca deplasarea personalului sa aiba loc, pe cât posibil, fara întreruperea calatoriei.
 
    ART. 8 *** Abrogat
 
    ART. 8^1
    Muncitorii români care se deplaseaza în strainatate pentru executari de lucrari de constructii, reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ale celorlalte forme de reprezentare în strainatate au dreptul la o diurna în valuta în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevazuta în anexa.

 
    Sectiunea a II-a*)
    Cazarea

 
    *) Conform art. I pct. 9 din Hotarârea Guvernului nr. 582/2015 ( ), la capitolul II, titlul sectiunii a II-a se abroga.

 
    ART. 9
    (1) Indemnizatia de cazare se acorda în raport cu categoria de indemnizatie de deplasare în care se încadreaza personalul, la nivelul prevazut pentru fiecare tara în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Pentru personalul care participa la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locatii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizatia de cazare se acorda la nivelul corespunzator tarifelor practicate de catre hotelurile în care au loc manifestarile respective, pe baza comunicarii primite din partea organizatorilor ori a reprezentantelor României din tarile respective, cu aprobarea de catre conducerile unitatilor trimitatoare.
 
    ART. 9^1 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III
    Transportul

    ART. 10*)
    (1) Personalul trimis în strainatate în conditiile prezentei hotarâri are dreptul sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul.
    De asemenea, personalul poate sa calatoreasca si cu mijloace auto în situatia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de catre ministere si celelalte unitati trimitatoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul calatoriei cu avionul.
    (2) Personalul poate sa calatoreasca cu avionul, astfel:
 
    a) business class, personalul care se încadreaza la categoria a II-a de indemnizatie de deplasare, cu exceptia membrilor Guvernului si a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot sa calatoreasca si cu clasa I;
 
    b) la clasa economica, restul personalului.
 
    (3) Transportul delegatiilor conduse de catre primul-ministru se poate face si cu avioane care efectueaza curse speciale.
    De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în strainatate cu avioane care efectueaza curse speciale si delegatiile conduse de catre ministrii de stat, ministri, secretarul general al Guvernului si de seful Statului Major General al Armatei.
 
    (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot sa calatoreasca cu avionul si la business class.
 
    (5) Cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare, personalul care se încadreaza la categoria I de indemnizatie de deplasare poate sa calatoreasca si la business class, în situatia în care nu sunt locuri la clasa economica, iar plecarea în delegatie nu poate fi amânata.
 
    (6) Personalul poate sa calatoreasca cu trenul, astfel:
    - ministrii si personalul încadrat în functii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuseta single;
    - curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabina cu doua locuri;
    - restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuseta de 2 - 4 locuri.
    (7) Transportul dus-întors, pe distanta dintre aeroport sau gara si locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.
 
    (8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplasarii în grup, în interiorul tarii de destinatie, cât si diferite mijloace de comunicatii, cu acordul prealabil al conducatorului unitatii trimitatoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând sa se faca, potrivit legii, pe baza de documente justificative.
 
    *) Derogari de la prevederile art. 10 au fost acordate prin:
    - articolul unic din Hotarârea Guvernului nr. 1630/2009 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor cu deplasarile în strainatate pentru anul 2010.
    Precizam ca dispozitiile de derogare mentionate mai sus sunt reproduse în pct. 1 din nota de la sfârsitul textului actualizat.

 
    CAPITOLUL IV
    Alte cheltuieli

 
    ART. 11
    (1) Valuta necesara pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevazute, precum si a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferente de tarif la cazare si altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acorda în limita unei sume de pâna la 50% din indemnizatia de deplasare la care are dreptul personalul.
    (2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului si ministrii conducatori de delegatii oficiale în strainatate pot sa beneficieze de o suma în valuta în limita a 1.000 euro, în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul poate sa efectueze astfel de cheltuieli pâna la 2.000 euro.
 
    (3) în cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personala, unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburantilor si a lubrifiantilor, tinând seama de consumul specific al acestora, precum si pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru raspunderea civila, respectiv cartea verde. De asemenea, unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în conditiile prezentei hotarâri, dupa parcurgerea unei distante zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinatiile mentionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valuta, în functie de tara în care se efectueaza cheltuielile respective.

    CAPITOLUL V
    Modul de acordare si de justificare a sumelor cheltuite în valuta

    ART. 12
    (1) Sumele în valuta cuvenite personalului, în conditiile stabilite prin prezenta hotarâre, se acorda sub forma de avans.
 
    (1^1) în situatii temeinic motivate, sumele prevazute la alin. (1) se pot acorda si în lei, caz în care personalul are obligatia de a achizitiona, anterior plecarii în strainatate, valuta de la unitatile specializate care nu percep comision.
 
    (2) Justificarea sumelor cheltuite în valuta, cu exceptia celor reprezentând indemnizatia de deplasare, se face pe baza de documente si se aproba de catre conducatorii unitatilor trimitatoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar si avizul policlinicii de specialitate.
 
    (2^1) în situatia prevazuta la alin. (1^1), justificarea sumelor primite sub forma de avans se va face pe baza de procedura interna stabilita de fiecare unitate trimitatoare.
 
    (2^2) Prin exceptie de la alin. (2), pentru misiunile prevazute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite în valuta care depasesc indemnizatiile de cazare stabilite în conditiile prezentei hotarâri se aproba, în cazuri temeinic justificate, de catre conducerile unitatilor trimitatoare, pe baza documentelor justificative.
    (3) în situatia în care în unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaza documente sau acestea sunt retinute de catre autoritati, sumele cheltuite, cu exceptia celor reprezentând indemnizatia de deplasare, se justifica pe baza de declaratie data pe propria raspundere. în tarile în care România are reprezentante, declaratia se confirma de catre aceste reprezentante, daca pentru obtinerea acestei confirmari nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.
 
    ART. 13
    (1) Sumele în valuta folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fara respectarea conditiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotarâri, se recupereaza în valuta de la cei vinovati.
    (2) Eventualele penalitati de întârziere se calculeaza în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.
    ART. 14
    Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor ramase necheltuite si nedepuse sau depuse peste termenele prevazute de lege, inclusiv a penalitatilor de întârziere, se face pe baza de dispozitie emisa de catre conducatorul unitatii trimitatoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unitatii care a acordat avansul în valuta, indiferent de unitatea la care este încadrat în munca titularul de avans.

    CAPITOLUL VI
    Dispozitii finale

    ART. 15
    (1) De drepturile stabilite prin prezenta hotarâre beneficiaza si personalul care participa la unele actiuni organizate de catre partenerii externi, dar numai în masura în care, din documentele primite sau din întelegerile încheiate, rezulta ca partenerii în cauza nu suporta integral cheltuielile de deplasare.
    (2) în astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unitati trimitatoare, personalul mentionat la alin. (1) poate sa beneficieze si de:
 
    a) indemnizatie de delegare pe timpul necesar calatoriei pâna la localitatea de destinatie, respectiv pâna la data preluarii personalului de catre organizatiile sau partenerii externi, precum si pe timpul revenirii în tara, în functie de orarele mijloacelor de transport;
 
    b) diferenta de diurna în valuta, daca sumele acordate de catre organizatiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadreaza.
    ART. 16
    (1) Prevederile prezentei hotarâri se aplica si personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaza temporar în strainatate pentru aducerea la îndeplinire a actiunilor mentionate la art. 1.
    (2) Drepturile si obligatiile personalului român trimis în strainatate de catre Presedintie, organele autoritatii legislative, judecatoresti si de alte organe ale autoritatii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementari proprii, aprobate potrivit legii.
    ART. 17
    (1) Se recomanda agentilor economici, altii decât cei prevazuti la art. 16 alin. (1), precum si fundatiilor, asociatiilor si altora asemenea, sa aplice în mod corespunzator prevederile prezentei hotarâri.
    (2) în situatia în care persoanele juridice prevazute la alin. (1) acorda drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinatie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depasi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele si în conditiile stabilite prin prezenta hotarâre.
    ART. 18
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarâre.
    ART. 19
    în masura în care prezenta hotarâre nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenta si controlul sumelor puse la dispozitia personalului care se deplaseaza în interesul serviciului pe teritoriul României.
    ART. 20
    Prevederile prezentei hotarâri se aplica începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeasi data se abroga Hotarârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicata, precum si orice alte dispozitii contrare.

 
    ANEXA
 _______________________________________________________________________
|Nr. |           Tara           |Valuta|       Indemnizatie de deplasare       |
|crt.|                          |      |_______________________________________|
|    |                          |      |    categoria I    |    categoria II   |
|    |                          |      |___________________|___________________|
|    |                          |      |diurna|indemnizatie|diurna|indemnizatie|
|    |                          |      |      |de cazare   |      |de cazare   |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  0 |             1            |   2  |   3  |      4     |   5  |      6     |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  1 | Afganistan               | USD  |  120 |        180 |  150 |        360 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  2 | Africa de Sud (Republica)| USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  3 | Albania                  | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  4 | Algeria                  | USD  |   32 |        150 |   51 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  5 | Anglia (Regatul Unit al  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|    | Marii Britanii si        |      |      |            |      |            |
|    | Irlandei de Nord)        |      |      |            |      |            |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  6 | Angola                   | USD  |   32 |        140 |   51 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  7 | Antigua si Barbuda       | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  8 | Antile                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  9 | Arabia Saudita           | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 10 | Argentina                | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 11 | Armenia                  | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 12 | Australia                | USD  |   38 |        160 |   60 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 13 | Austria                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 14 | Azerbaidjan              | USD  |   38 |        120 |   60 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 15 | Bahamas                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 16 | Bahrain                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 17 | Bangladesh               | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 18 | Belarus                  | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 19 | Belgia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 20 | Benin                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 21 | Birmania                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 22 | Bolivia                  | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 23 | Botswana                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 24 | Bosnia si Herzegovina    | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 25 | Brazilia                 | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 26 | Bulgaria                 | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 27 | Burkina Faso             | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 28 | Burundi                  | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 29 | Cambodgia                | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 30 | Camerun                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 31 | Canada                   | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 32 | Capul Verde              | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 33 | Cehia (Republica)        | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 34 | Centrafricana (Republica)| USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 35 | Chile                    | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 36 | Chineza (Republica       | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|    | Populara)                |      |      |            |      |            |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 37 | Ciad                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 38 | Cipru                    | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 39 | Coasta de Fildes         | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 40 | Columbia                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 41 | Congo                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 42 | Coreea de Sud            | USD  |   38 |        180 |   60 |        360 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 43 | Coreea (RPD)             | euro |   30 |        120 |   48 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 44 | Costa Rica               | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 45 | Croatia                  | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 46 | Cuba                     | euro |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 47 | Danemarca                | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 48 | Djibouti                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 49 | Dominicana (Republica)   | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 50 | Ecuador                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 51 | Egipt                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 52 | Elvetia                  | euro |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 53 | Emiratele Arabe Unite    | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
| *) |                          |      |      |            |      |            |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 54 | Estonia                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 55 | Etiopia                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 56 | Fiji                     | USD  |   38 |        120 |   60 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 57 | Filipine                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 58 | Finlanda                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 59 | Franta                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 60 | Gabon                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 61 | Gambia                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 62 | Georgia                  | USD  |   38 |        160 |   60 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 63 | Germania                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 64 | Ghana                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 65 | Grecia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 66 | Guatemala                | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 67 | Guineea                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 68 | Guineea-Bissau           | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 69 | Guineea Ecuatoriala      | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 70 | Guyana                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 71 | Haiti                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 72 | Honduras                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 73 | Hong Kong                | USD  |   53 |        250 |   85 |        500 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 74 | India                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 75 | Indonezia                | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 76 | Iordania                 | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 77 | Irak                     | USD  |   60 |         80 |   96 |        160 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 78 | Iran                     | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 79 | Irlanda                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 80 | Islanda                  | euro |   35 |        130 |   56 |        260 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 81 | Israel                   | USD  |   38 |        120 |   60 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 82 | Italia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 83 | Jamaica                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 84 | Japonia                  | USD  |   53 |        250 |   84 |        500 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 85 | Kazahstan                | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 86 | Kenya                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 87 | Kârgâzstan               | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 88 | Kuwait                   | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 89 | Laos                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 90 | Lesotho                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 91 | Letonia                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 92 | Liban                    | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 93 | Liberia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 94 | Libia                    | USD  |   38 |        130 |   60 |        260 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 95 | Lituania                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 96 | Luxemburg                | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 97 | Macedonia                | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 98 | Madagascar               | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 99 | Malaysia                 | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|100 | Mali                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|101 | Malta                    | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|102 | Maroc                    | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|103 | Mauritania               | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|104 | Mauritius                | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|105 | Mexic                    | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|106 | Moldova                  | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|107 | Mongolia                 | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|108 | Mozambic                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|109 | Muntenegru               | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|110 | Myanmar                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|111 | Namibia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|112 | Nepal                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|113 | Nicaragua                | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|114 | Niger                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|115 | Nigeria                  | USD  |   32 |        160 |   51 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|116 | Norvegia                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|117 | Noua Zeelanda            | USD  |   38 |        160 |   60 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|118 | Olanda                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|119 | Oman                     | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|120 | Pakistan                 | USD  |   32 |        140 |   51 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|121 | Panama                   | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|122 | Papua-Noua Guinee        | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|123 | Paraguay                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|124 | Peru                     | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|125 | Polonia                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|126 | Portugalia               | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|127 | Qatar                    | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|128 | Rwanda                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|129 | Federatia Rusa           | USD  |   47 |        140 |   75 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|130 | Salvador                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|131 | Sao Tome si Principe     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|132 | San Marino               | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|133 | Senegal                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|134 | Serbia                   | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|135 | Sierra Leone             | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|136 | Singapore                | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|137 | Siria                    | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|138 | Slovacia                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|139 | Slovenia                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|140 | Somalia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|141 | Spania                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|142 | Sri Lanka                | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|143 | S.U.A.                   | USD  |   53 |        210 |   84 |        420 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|144 | Sudan                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|145 | Suedia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|146 | Surinam                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|147 | Tadjikistan              | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|148 | Tanzania                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|149 | Taiwan                   | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|150 | Thailanda                | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|151 | Togo                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|152 | Tunisia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|153 | Turcia                   | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|154 | Turkmenistan             | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|155 | Ucraina                  | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|156 | Uganda                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|157 | Ungaria                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|158 | Uruguay                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|159 | Uzbekistan               | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|160 | Vatican                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|161 | Venezuela                | USD  |   32 |        130 |   51 |        260 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|162 | Vietnam                  | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|163 | Yemen                    | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|164 | Zair                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|165 | Zambia                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|166 | Zimbabwe                 | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|

 
    *) Derogari de la prevederile punctului nr. 53 din anexa au fost acordate prin:
    - art. 4 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 757/2018 privind aprobarea desfasurarii activitatilor de sustinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, si a normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol si cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activitatilor de sustinere a candidaturii României.
    Precizam ca dispozitiile de derogare mentionate mai sus sunt reproduse în pct. 2 din nota de la sfârsitul textului actualizat.

 
    încadrarea personalului în categorii de indemnizatie de deplasare
    în categoria a II-a se încadreaza: viceprim-ministrii, ministrii, ministrii delegati, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în functii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncti, înaltii reprezentanti ai prim-ministrului, precum si prefectii, subprefectii, primarul general si viceprimarul capitalei, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, ambasadorii, sefii reprezentantelor diplomatice ale României, academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Române, seful Statului Major General, loctiitorii sefului Statului Major General si directorul Statului Major General, seful Corpului de control si inspectie, sefii departamentelor Ministerului Apararii Nationale si loctiitorii acestora, seful Statului Major al Fortelor Terestre, seful Statului Major al Fortelor Navale, seful Statului Major al Fortelor Aeriene, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unitatilor care au astfel de functii.
    Pentru prim-ministrul diurna se majoreaza cu 50%.
    în categoria I se încadreaza restul personalului.

    NOTA:
    Prim-ministru, ministrii, precum si ceilalti membri ai Guvernului beneficiaza de diurna în cuantum integral, indiferent de conditiile în care are loc deplasarea.

 
    NOTA:
    Dispozitiile prin care au fost acordate derogari de la prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995 sunt reproduse mai jos.
    1. Articolul unic din Hotarârea Guvernului nr. 1630/2009 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor cu deplasarile în strainatate pentru anul 2010:
 
    "ARTICOL UNIC
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2010, personalul român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate sa calatoreasca cu avionul astfel:
    a) la business class, membrii Guvernului;
    b) la clasa economica, restul personalului.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2010, pentru personalul român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se încadreaza la categoria a II-a de diurna, transportul dus-întors pe distanta dintre aeroport sau gara si locul de cazare se face cu mijloacele de transport în comun."

 
    2. Art. 4 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 757/2018 privind aprobarea desfasurarii activitatilor de sustinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, si a normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol si cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activitatilor de sustinere a candidaturii României:
 
    "(2) Prin derogare de la prevederile punctului nr. 53 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru delegatia mentionata la alin. (1), ANCOM va efectua, pe baza documentelor justificative, cheltuieli cu cazarea pâna la limita prevazuta în anexa la aceeasi hotarâre pentru categoria a II-a de indemnizatie de cazare."

 
                              ---------------