├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 516 din 25 iunie 2007 pentru modificarea ┼či completarea Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule av├ónd mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite ┼či pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 471 din 12 iulie 2007

    Având în vedere prevederile art. 10 ┼či 14 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, ┼či ale art. 66 alin. (1) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002 privind circula┼úia pe drumurile publice, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, ale art. 66 alin. (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002 privind circula┼úia pe drumurile publice, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. Titlul ordinului se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ORDIN
privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a certificatului de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite"
    2. La subpunctul 2 al punctului V din anexa nr. 2 la norme se introduce o nou─â liniu┼ú─â cu urm─âtorul cuprins:
    "- cuno┼čtin┼úe generale privind transportul rutier al m─ârfurilor periculoase."
    ART. II
    Pân─â la data de 31 august 2007, conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone au obliga┼úia s─â de┼úin─â certificatul care face dovada competen┼úei ┼či atest─ârii profesionale pentru calitatea de conduc─âtor auto de vehicule destinate transportului rutier de m─ârfuri, eliberat în conformitate cu prevederile Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a certificatului de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, aprobate prin Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003, cu modific─ârile ulterioare.
    ART. III
    începând cu data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, certificatele eliberate conduc─âtorilor auto de c─âtre statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei 76/914/CEE referitoare la nivelul minim de preg─âtire a conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere se consider─â echivalente cu certificatul care face dovada competen┼úei ┼či atest─ârii profesionale pentru calitatea de conduc─âtor auto de vehicule destinate transportului rutier de m─ârfuri, eliberat în conformitate cu prevederile Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a certificatului de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, aprobate prin Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003, cu modific─ârile ulterioare.
    ART. IV
    Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. V
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                               Ludovic Orban

    Bucure┼čti, 25 iunie 2007.