închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 516 din 25 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite si pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia - S-a abrogat actul modificat
                     ORDIN   Nr. 516 din 25 iunie 2007
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuin?ei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi?iilor de ob?inere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule având mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite si pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 471 din 12 iulie 2007

    Având în vedere prevederile art. 10 si 14 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, si ale art. 66 alin. (1) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, ale art. 66 alin. (3) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si func?ionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuin?ei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi?iilor de ob?inere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule având mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi?iilor de ob?inere a certificatului de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule având mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite"
    2. La subpunctul 2 al punctului V din anexa nr. 2 la norme se introduce o noua liniu?a cu urmatorul cuprins:
    "- cunostin?e generale privind transportul rutier al marfurilor periculoase."
    ART. II
    Pâna la data de 31 august 2007, conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone au obliga?ia sa de?ina certificatul care face dovada competen?ei si atestarii profesionale pentru calitatea de conducator auto de vehicule destinate transportului rutier de marfuri, eliberat în conformitate cu prevederile Normelor pentru stabilirea condi?iilor de ob?inere a certificatului de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule având mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuin?ei nr. 597/2003, cu modificarile ulterioare.
    ART. III
    începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin, certificatele eliberate conducatorilor auto de catre statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei 76/914/CEE referitoare la nivelul minim de pregatire a conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere se considera echivalente cu certificatul care face dovada competen?ei si atestarii profesionale pentru calitatea de conducator auto de vehicule destinate transportului rutier de marfuri, eliberat în conformitate cu prevederile Normelor pentru stabilirea condi?iilor de ob?inere a certificatului de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule având mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuin?ei nr. 597/2003, cu modificarile ulterioare.
    ART. IV
    Direc?ia generala infrastructura si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. V
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                               Ludovic Orban

    Bucuresti, 25 iunie 2007.
    Nr. 516.

                              ---------------