închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent- ABROGAT
               ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 40 din 31 mai 2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent
EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATa îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din  7 iunie 2006

    Avand în vedere situatia epidemiologica deosebita cu care se confrunta Romania si tinand cont de faptul ca desfasurarea activitatilor comerciale cu animale vii si produse de origine animala prezinta pericol pentru sanatatea animalelor si sanatatea publica si datorita acestei situatii gripa aviara, pesta porcina clasica si alte boli, precum anemia infectioasa ecvina, tuberculoza si leucoza enzootica bovina, evolueaza endemic,
    luand în considerare faptul ca toate aceste aspecte vizeaza sanatatea publica si constituie o situatie de criza, a carei reglementare nu poate fi amanata,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1
    Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) declaratia-tip pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor, reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;".
    2. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
    "g^1) autorizatie sanitara veterinara emisa de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru comertul cu ridicata al animalelor vii, comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne, precum si pentru comertul cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si produselor comestibile;".
    ART. 2
    Autorizatiile pentru comertul cu ridicata al animalelor vii, comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne, precum si pentru comertul cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si produselor comestibile, eliberate pana la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, îsi mentin valabilitatea numai în conditiile în care, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, obtin autorizatia prevazuta la art. I pct. 2.

                  PRIM-MINISTRU
             CaLIN POPESCU-TaRICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       p. Presedintele Autoritatii
                       Nationale Sanitare Veterinare
                       si pentru Siguranta Alimentelor,
                       Constantin Lupescu

                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

                              ---------------