├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
            
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din  2 martie 2009

    ┼óinând seama de faptul c─â, potrivit statisticilor Organiza┼úiei Mondiale a S─ân─ât─â┼úii, la nivel mondial, accidentele de circula┼úie sunt a 10-a cauz─â de mortalitate la toate vârstele, reprezentând 2,2% din mortalitatea global─â, ┼či a 9-a povar─â global─â a bolii,
    date fiind statisticile existente la nivel na┼úional, care arat─â c─â în anul 2008 num─ârul accidentelor de circula┼úie a crescut cu aproximativ 15% fa┼ú─â de anul precedent,
    luând în considerare faptul c─â în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în primul rând conduc─âtorilor auto ┼či constau în vitez─â excesiv─â, oboseal─â, consum de alcool, neaten┼úie, neacordarea priorit─â┼úii în trafic, coroborate cu o necunoa┼čtere a reglement─ârilor în domeniul circula┼úiei pe drumurile publice,
    având în vedere cre┼čterea îngrijor─âtoare a num─ârului de permise ob┼úinute cu nerespectarea prevederilor legale ┼či necesitatea contracar─ârii prin m─âsuri ferme ┼či imediate a acestor situa┼úii, atunci când exist─â indicii temeinice ┼či concrete pentru sesizarea instan┼úei de judecat─â cu privire la anularea permiselor de conducere astfel ob┼úinute,
    în considerarea faptului c─â toate aceste elemente vizeaz─â interesul public ┼či constituie situa┼úii extraordinare a c─âror reglementare nu poate fi amânat─â,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    ARTICOL UNIC
    La articolul 103 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002 privind circula┼úia pe drumurile publice, republicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, dup─â alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urm─âtorul cuprins:
    "(8) în situa┼úia în care autoritatea emitent─â a permisului de conducere a sesizat instan┼úa de judecat─â potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitent─â a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercit─ârii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaz─â pân─â la r─âmânerea definitiv─â ┼či irevocabil─â a hot─ârârii judec─âtore┼čti. în acest caz, titularul este obligat s─â se prezinte la unitatea de poli┼úie pe raza c─âreia domiciliaz─â, are re┼čedin┼úa sau, dup─â caz, reziden┼úa normal─â, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere".

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemneaz─â:
                       Viceprim-ministru,
                       ministrul administra┼úiei ┼či internelor,
                       Dan Nica

    Bucure┼čti, 18 februarie 2009.
    Nr. 9.