închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaĂžiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare
                    ORDIN   Nr. 60 din 21 ianuarie 2015
pentru actualizarea cuantumului indemnizaĂžiei zilnice de delegare Âşi detaÂşare, precum Âşi a sumei ce reprezintĂŁ compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaĂžia în care acesta nu beneficiazĂŁ de cazare în structuri de primire turisticĂŁ, prevĂŁzute în anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile Âşi obligaĂžiile personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii, în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului
EMITENT:      MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 27 ianuarie 2015

    Având în vedere prevederile art. 3 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile Âşi obligaĂžiile personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii, în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului FinanĂželor Publice, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul finanĂželor publice emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Cuantumul indemnizaĂžiei zilnice de delegare Âşi detaÂşare prevĂŁzut la art. 9 din anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile Âşi obligaĂžiile personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii, în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se majoreazĂŁ la 17 lei.
    (2) Cuantumul sumei ce reprezintĂŁ compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare prevĂŁzut la art. 28 din anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi care nu se cazeazĂŁ în condiĂžiile art. 26 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se majoreazĂŁ la 45 de lei.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      Ministrul finanĂželor publice,
                          Darius-Bogdan Vâlcov

    BucureÂşti, 21 ianuarie 2015.
    Nr. 60.

                              ---------------