închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 534 din 6 aprilie 2006 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 332 din 13 aprilie 2006

    în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 6.3 va avea următorul cuprins:
    "6.3. Eliberarea licenţei pentru activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public (tarif pentru 5 ani) ................ 3.000"
    2. Punctul 6.4 va avea următorul cuprins:
    "6.4. Eliberarea copiei conforme a licenţei pentru activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public ...................... 100"
    ART. 2
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
                              Gheorghe Dobre