├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 82 din 27 februarie 1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesional─â pentru ┼čoferii care efectueaz─â transporturi de produse clasificate periculoase ├«n conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.)

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  5 iulie 1995

    în baza Legii nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R),
    în temeiul Hot─ârârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor;
    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.) - anexa B -, ┼čoferii autovehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale de m─ârfuri considerate ca periculoase în în┼úelesul prevederilor acestui acord trebuie sa de┼úin─â un certificat de atestare profesional─â.
    ART. 2
    Autoritatea competenta pentru eliberarea certificatului de atestare profesional─â în conformitate cu prevederile A.D.R. (anexa B), pentru ┼čoferii autovehiculelor care efectueaz─â transporturi de produse clasificate periculoase, este Ministerul Transporturilor.
    ART. 3
    Certificatul de atestare profesional─â se acord─â numai ┼čoferilor care au urmat un curs de formare profesional─â, aprobat de c─âtre Ministerul Transporturilor.
    ART. 4
    Cursurile de formare profesional─â privind transportul de produse periculoase vor fi predate de c─âtre instructori atesta┼úi de Ministerul Transporturilor.
    Medicii care predau în cadrul acestor cursuri no┼úiunile de prim-ajutor nu au nevoie de o atestare.
    ART. 5
    Forma ┼či con┼úinutul certificatului de atestare profesional─â a ┼čoferilor sunt cele prev─âzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Certificatul de atestare profesional─â va fi eliberat de Ministerul Transporturilor prin Direc┼úia generala de transporturi terestre.
    ART. 6
    Organizarea cursurilor ┼či a examenului de formare ┼či de atestare profesional─â a instructorilor ┼či ┼čoferilor se face cu respectarea condi┼úiilor stabilite în anexele nr. 2 ┼či 3 la prezentul ordin.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin intr─â în vigoare la data public─ârii lui în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

               Ministrul transporturilor,
               Aurel Novac

    ANEXA 1

 =====================================   =====================================
 |     Rezervat pentru adnot─âri      |   |       CERTIFICAT A.D.R.           |
 |     ------------------------      |   | DE FORMARE A CONDUC─éTORILOR DE    |
 |  privind reglement─ârile na┼úionale |   |   AUTOVEHICULE CARE TRANSPORT─é    |
 |  -------------------------------- |   |        M─éRFURI PERICULOASE        |
 | ................................. |   |         ..................        |
 |  Aux fins de la reglementation    |   | A.D.R.- CERTIFICAT DE FORMATION   |
 |  -----------------------------    |   | POUR LES CONDUCTEURS DES VEHICULES|
 |       na┼úionale seulement         |   |   TRANSPORTANT DES MARCHANDISES   |
 |       -------------------         |   |           DANGEREUSES             |
 |                                   |   |în cisterne Altele decât cisterne  |
 |                                   |   |En citernes Autres que citernes    |
 |                                   |   |       Certificat nr. .... 000     |
 |                                   |   | Indicativul statului              |
 |                                   |   | Signe distinctif de l"etat  RO    |
 |                                   |   | delivrant le certificat           |
 |                                   |   |                                   |
 |                                   |   | Valabil pentru clasa sau clasele  |
 |                                   |   | Valable pour la clasele ou les    |
 |                                   |   |         classes                   |
 |                                   |   |în cisterne  Altele decât cisterne |
 |                                   |   |En citernes  Autres que citernes   |
 |                                   |   |      1              1             |
 |                                   |   |      2              2             |
 |                                   |   |      3              3             |
 |                                   |   | 4.1, 4.2, 4.3   4.1, 4.2, 4.3     |
 |                                   |   |    5.1, 5.2        5.1, 5.2       |
 |                                   |   |    6.1, 6.2        6.1, 6.2       |
 |                                   |   |      7              7             |
 |                                   |   |      8              8             |
 |                                   |   | Valabil pân─â la data de.......... |
 |                                   |   | Valable jusqu"au (date)           |
 =====================================   =====================================


 =====================================   =====================================
 | Numele .......................... |   |   EXTINDEREA VALABILIT─é┼óII LA     |
 | Nom                               |   |        CLASA/CLASELE              |
 | Prenumele ....................... |   |  VALIDITE ETENDUE A LA CLASSE OU  |
 | Prenom(s)                         |   |         AUX CLASSES               |
 | Data na┼čterii ................... |   |    1   în cisterne                |
 | Date de naissance                 |   |    2   En citernes                |
 | Na┼úionalitatea .................. |   |    3                              |
 | Nationalite                       |   | 4.1, 4.2, 4.3   Data ...........  |
 |                                   |   |    5.1, 5.2     Date              |
 |        Semn─âtura titularului      |   |    6.1, 6.2                       |
 |        Signature de titulaire     |   |     7                             |
 |      ..........................   |   |     8       Semn─âtura ..........  |
 |                                   |   |     9       Signature             |
 | Eliberat de ..................    |   |                          L.S      |
 | Delivre par                       |   |                        Timbre     |
 |    Data                           |   |           .............           |
 |    Date                           |   |     1   Altele decât cisterne     |
 |    Semn─âtura .................    |   |     2   Autres que citernes       |
 |    Signature                      |   |     3                             |
 |                                   |   | 4.1, 4.2, 4.3    Data ..........  |
 |  Prelungit pân─â la ...........    |   |   5.1, 5.2       Date             |
 |  Renouvele jusqu"au               |   |   6.1, 6.2                        |
 |  De ..........................    |   |     7        Semn─âtura .......... |
 |  Par                              |   |     8        Signature            |
 |      Data ..................      |   |     9                             |
 |      Date                         |   |                         L.S.      |
 |      Semn─âtura .............      |   |                       Timbre      |
 |      Signature                    |   |                                   |
 =====================================   =====================================


    ANEXA 2


                     CONDI┼óII
pentru organizarea cursurilor de atestare profesional─â destinate ┼čoferilor care efectueaz─â transporturi de produse periculoase

    1. Cursurile se pot organiza numai de c─âtre persoane juridice care au prev─âzut în statut ca obiect de activitate:
    a) instruirea profesional─â sau alte forme de ┼čcolarizare;
    b) transportul ┼či care de┼úin licen┼úa de transport pentru produse periculoase.
    2. Cursurile se autorizeaz─â de c─âtre Ministerul Transporturilor dup─â verificarea de c─âtre Direc┼úia generala de transporturi terestre, dac─â sunt îndeplinite cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) persoana juridic─â organizatoare a cursului se încadreaz─â în una dintre categoriile prev─âzute la pct. 1;
    b) instructorii sunt persoane autorizate de c─âtre Ministerul Transporturilor pentru instruirea ┼čoferilor care efectueaz─â transporturi de produse periculoase;
    c) o grup─â de instruire are cel pu┼úin 10 cursan┼úi ┼či cel mult 30 cursan┼úi;
    d) se respect─â programa analitic─â de instruire aprobat─â de c─âtre Ministerul Transporturilor;
    e) durata cursului este între 12 ┼či 24 de ore, exclusiv durata examenului, în func┼úie de obiectul de preg─âtire a cursan┼úilor, cu un program zilnic de 3 - 6 ore;
    f) cursurile se desf─â┼čoar─â într-un spa┼úiu adecvat.
    2. Cererea pentru autorizarea cursului se adreseaz─â Ministerului Transporturilor - Direc┼úia generala de transporturi terestre - ┼či va con┼úine:
    a) denumirea solicitantului, actul de constituire, num─ârul de înmatriculare în Registrul comer┼úului;
    b) date sau informa┼úii despre instructorii utiliza┼úi;
    c) num─ârul de cursan┼úi ┼či num─ârul de grupe;
    d) clasele A.D.R. pentru care urmeaz─â sa se organizeze preg─âtirea;
    e) data de începere ┼či de terminare a cursului, num─ârul de zile ┼či num─ârul de ore pe zi;
    f) programul de desf─â┼čurare a orelor;
    g) adresa unde se va desf─â┼čura instruirea; localitatea, strada, num─ârul;
    h) ziua programat─â pentru examen.
    4. Pot participa la cursuri ┼čoferii care îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) au o practic─â în conducerea autovehiculului de cel pu┼úin 2 ani, dovedit─â prin cartea de munca;
    b) sunt declara┼úi ap┼úi medical pentru conducerea autovehiculului conform vizei din permisul de conducere ┼či nu sufer─â de afec┼úiuni medicale la care contactul cu unele produse chimice sa fie contraindicat, conform certificatului medical emis de c─âtre o unitate medical─â din re┼úeaua Ministerului Transporturilor sau autorizat─â de c─âtre acesta.
    5. ┼×oferii care urmeaz─â aceste cursuri pot opta pentru instruirea în una dintre urm─âtoarele forme de preg─âtire:
    - Tip A, pentru transportul de produse periculoase din clasele 2, 3, 4, 5, 6, 8 ┼či 9 în alte mijloace de transport decât cisterne;
    - Tip B, pentru transportul de produse periculoase în cisterne, exclusiv produsele din clasele 1 ┼či 7;
    - Tip C, pentru transportul de produse din clasa 1;
    - Tip D, pentru transportul tuturor categoriilor de produse periculoase.
    6. ┼×oferii care doresc sa ob┼úin─â certificat de atestare profesional─â pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 ┼či pentru transportul de produse periculoase în cisterne trebuie sa îndeplineasc─â suplimentar urm─âtoarele condi┼úii:
    a) vârsta minima sa fie de 23 de ani;
    b) sa aib─â o vechime ┼či o experien┼ú─â profesional─â ca ┼čofer de minimum 5 ani;
    c) sa fie considera┼úi ap┼úi în urma examenului medical ┼či psihologic sus┼úinut la o unitate medical─â din re┼úeaua Ministerului Transporturilor sau autorizat─â de c─âtre acesta.
    7. Pentru înscrierea la cursuri, ┼čoferii trebuie sa prezinte la unitatea de ┼čcolarizare autorizat─â un dosar care sa cuprind─â urm─âtoarele documente:
    - cerere de înscriere, cu indicarea tipului de certificat pe care doresc s─â-l ob┼úin─â;
    - copie de pe permisul de conducere.
    ┼×oferii care doresc sa ob┼úin─â certificat de atestare profesional─â pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 sau pentru transportul de produse periculoase în cisterne trebuie sa prezinte suplimentar:
    - copie de pe cartea de munca din care sa rezulte vechimea în meseria de ┼čofer;
    - certificatul medical ┼či, dup─â caz, rezultatul examenului psihologic.
    8. Instructorii au obliga┼úia sa respecte programa tematica aprobat─â ┼či sa utilizeze materialul didactic prev─âzut în aceasta.
    9. Ministerul Transporturilor, prin Direc┼úia generala de transporturi terestre sau prin serviciul rutier jude┼úean, are dreptul sa controleze modul de desf─â┼čurare a cursului.
    10. Comisia de examinare se nume┼čte de c─âtre ministrul transporturilor.
    11. Comisia de examinare se compune din:
    - un reprezentant al Ministerului Transporturilor, autorizat ca instructor pentru instruirea ┼čoferilor în vederea ob┼úinerii certificatului de atestare profesional─â, în calitate de pre┼čedinte;
    - instructorul care a predat cursul;
    - un medic.
    12. Organizatorul cursului trebuie sa prezinte comisiei de examinare, înainte de începerea examenului;
    - lista participan┼úilor la curs, precizarea tipului de certificat pe care doresc s─â-l ob┼úin─â ┼či a num─ârului de ore de instruire la care au fost prezen┼úi;
    - copia xerox de pe carnetul de ┼čofer al candida┼úilor, iar pentru cei care doresc sa ob┼úin─â certificat de atestare profesional─â ┼či pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 sau pentru transportul de produse periculoase în cisterne, copia xerox de pe cartea de munca, din care sa rezulte practicarea meseriei de ┼čofer profesionist timp de minimum 5 ani, precum ┼či rezultatul examin─ârii medicale ┼či psihologice.
    13. Examenul const─â în:
    - o prob─â scris─â tip test (eliminatorie) cu 15 - 35 de întreb─âri;
    - o prob─â oral─â ┼či/sau exemplificare practica, corelate cu tipul de produse A.D.R. pentru care solicit─â examinarea.
    14. Examenul se noteaz─â cu "Admis" sau "Respins".
    15. Condi┼úiile de promovare a examenului:
    - ob┼úinerea a minimum 70% r─âspunsuri corecte la testul scris eliminatoriu;
    - ob┼úinerea calificativului "Admis" în urma probei orale ┼či/sau a probei practice.
    16. Examenul se desf─â┼čoar─â într-un spa┼úiu adecvat pus la dispozi┼úie de c─âtre organizatorul cursului.
    17. Chestionarele pentru proba scris─â se asigur─â de c─âtre delegatul Ministerului Transporturilor.
    18. Examenul începe, de regula, la ora 9,00 cu testul scris ┼či continua în aceea┼či zi cu proba oral─â sau proba practica, dup─â caz.
    19. Rezultatul examenului se comunic─â, dup─â examinarea oral─â a fiec─ârui candidat fiec─âruia dintre ace┼čtia, precum ┼či centralizat, în scris, sub forma de tabel semnat de membrii comisiei la terminarea examenului.
    20. Contesta┼úiile privind rezultatul examenului se depun de c─âtre persoanele respinse, în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea rezultatului, la Ministerul Transporturilor - Direc┼úia generala de transporturi terestre, care le solu┼úioneaz─â.
    21. Candida┼úii respin┼či în urma examenului au dreptul sa sus┼úin─â un nou examen, cel mai devreme dup─â 14 zile ┼či cel mai târziu dup─â 30 de zile.
    Candida┼úii respin┼či la acest nou examen pot sa sus┼úin─â un alt examen numai dup─â ce au urmat un nou curs de atestare profesional─â.
    22. Certificatul de atestare profesional─â are valabilitate timp de 5 ani ┼či se înmâneaz─â ┼čoferilor care au reu┼čit la examen, în termen de cel mult 10 zile de la data sus┼úinerii examenului, prin organizatorul cursului, prin serviciul rutier jude┼úean sau prin delegatul Ministerului Transporturilor din cadrul comisiei de examinare.
    23. Dosarele privind candida┼úii care au urmat cursurile de atestare profesional─â se p─âstreaz─â de c─âtre organizatorul cursului.

    ANEXA 3


                       CONDI┼óII
pentru atestarea instructorilor de formare profesional─â a ┼čoferilor care transport─â produse periculoase

    1. Pot fi atesta┼úi ca instructori numai absolven┼úi ai înv─â┼ú─âmântului tehnic superior cu specialitatea "transporturi" sau "chimie", care îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    - au o experien┼ú─â practica de cel pu┼úin 5 ani în domeniul respectiv de activitate;
    - au urmat un curs de instructori pentru formarea profesional─â a ┼čoferilor care transport─â produse periculoase;
    - au promovat examenul sus┼úinut la terminarea cursului.
    2. Cursurile de atestare pentru instructori se organizeaz─â de c─âtre Ministerul Transporturilor, direct sau prin intermediul unor institu┼úii publice sau agen┼úi economici specializa┼úi în domeniu.
    Organizarea cursului se aprob─â de c─âtre Ministerul Transporturilor.
    3. Cursurile se predau de c─âtre persoane atestate pentru activitatea de instructor.
    4. Grupa de instruire este format─â din cel pu┼úin 15 cursan┼úi ┼či din cel mult 30.
    5. Programa analitic─â a cursului se stabile┼čte de c─âtre Ministerul Transporturilor.
    6. Durata cursului este de 24 de ore, exclusiv durata examenului.
    7. Dup─â absolvirea cursului, candida┼úii sus┼úin un examen care const─â în:
    - o prob─â scris─â tip test (eliminatorie) cu 30-50 întreb─âri;
    - o prob─â oral─â ┼či/sau exemplificare practica, dup─â caz.
    8. Rezultatul final al examenului se noteaz─â cu "Admis" sau "Respins".
    9. Condi┼úiile de promovare a examenului:
    - ob┼úinerea a minimum 80% r─âspunsuri corecte la proba scris─â eliminatorie;
    - ob┼úinerea calificativului "Admis" în urma sus┼úinerii probei orale ┼či/sau a probei practice.
    10. Comisia de examinare se nume┼čte de c─âtre ministrul transporturilor ┼či se compune din:
    - un reprezentant al Ministerului Transporturilor, atestat ca instructor, în calitate de pre┼čedinte;
    - instructorul care a predat cursul;
    - un medic.
    11. Examenul începe, de regula, la ora 9 cu testul scris ┼či continua în aceea┼či zi cu proba oral─â ┼či/sau exemplificarea practica.
    12. Rezultatul examenului se comunic─â, dup─â examinarea oral─â a fiec─ârui candidat fiec─âruia dintre ace┼čtia, precum ┼či centralizat, în scris, sub forma de tabel semnat de membrii comisiei, la terminarea examenului.
    13. Contesta┼úiile privind rezultatul examenului se depun de c─âtre persoanele respinse în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului la Ministerul Transporturilor, care le solu┼úioneaz─â.
    14. Candida┼úii respin┼či în urma examenului au dreptul sa sus┼úin─â un nou examen, cel mai devreme dup─â 30 de zile ┼či cel mai târziu dup─â 90 de zile.
    Candida┼úii respin┼či la acest nou examen pot sa sus┼úin─â un alt examen numai dup─â ce au urmat un nou curs.
    15. Certificatul de atestare ca instructor pentru cursurile de formare profesional─â A.D.R. are valabilitate timp de 5 ani ┼či se înmâneaz─â cursan┼úilor care au reu┼čit la examen în termen de cel mult 10 zile de la data sus┼úinerii examenului, prin organizatorul cursului, prin serviciul rutier jude┼úean sau prin Direc┼úia generala de transporturi terestre din cadrul Ministerului Transporturilor.
    16. Dosarele privind candida┼úii care au urmat cursurile de instructori se p─âstreaz─â de c─âtre Ministerul Transporturilor - Direc┼úia generala de transporturi terestre.