Nu vreau să credeți că ar fi ceva neapărat rău în folclorul de parcare, adică în informațiile, ideile născute la o discuție între șoferi în parcările de prin Europa.

Este chiar valoros, uneori primim prin șoferi informații despre ultimele noutăți legislative sau noi practici în ce privește controalele. Doar că acest folclor ar trebui puțin curățat, verificat înainte să îl luăm ca și normă de aplicat. Bineînțeles cel mai greu este să explici șoferilor că ceea ce au auzit în parcări nu este tocmai 100% corect. Mai ales că uneori avem probleme cu interpretarea timpilor de conducere inclusiv de către organele de control, fie că ne referim la inspectorii ISCTR, fie la inspectorii sau ofițerii de poliție din alte țări. Uneori greșelile acestora pot fi căutate, abuzive, uneori sunt doar greșeli. În acest caz au scuza perfect valabilă că stăpânirea legislației timpilor de conducere este o chestiune complicată! Doar că această scuză nu va funcționa în cazul companiei de transport și a șoferului. Tocmai de aceea ne-am gândit să documentăm principalele povești de parcare în ce privește timpii de conducere.

Am rugat, ca în acest demers, să ni se alăture și un specialist, d-nul Izsanyi Csaba, reprezentant AETR Control, companie care furnizează servicii de consultanță, descărcare carduri tahograf și interpretare a datelor înregistrate pe acesta, și care a avut amabilitatea să ne lămurească cu privire la aspectele de mai jos:

 

1. Cu siguranță, cum am discutat de nenumarate ori, cea mai des întâlnită problemă este cu cele 6 perioade de 24 de ore. Mulți soferi înțeleg sub această idee 6 programe de lucru începute într-o săptămână, refuzând să deschidă un al 7-lea program.

Răspuns:

Cele 6 perioade de 24 de ore se referă la perioada maximă ce poate fi efectuată între doua repausuri săptămânale.

Legislaţia comunitară nu face restricţii la numărul de programe între două repausuri săptămânale în cadrul respectării timpilor de conducere, pauze şi repaus corespunzătoare.

Dacă perioadele între două repausuri zilnice sunt mai scurte de 24 h în mod repetat şi se acumulează un interval de timp suficient astfel încât în intervalul de timp de 144 h (6*24h) șoferul mai poate începe un program, legislaţia comunitară nu interzice acest lucru, cu respectarea celorlalte prevederi (timp condus pe saptamană, în două săptămâni consecutive etc.).

 

2. Cealaltă problemă pe care o întâlnim de multe ori, este cu prelungirea (depăşirea) programului. Mulţi şoferi nu au curaj să conducă la limita programului de lucru (9/10 ore condus sau 15 ore program de lucru), pentru că le e frică de a nu gasi loc de parcare la terminarea programului. Câteodată şoferii se opresc pentru repaos zilnic după doar 6-7 ore de condus, spunând că le-a fost frică că nu găsesc parcare (ex. seara în Germania, sau în Nordul Italiei). Mulţi nu ştiu că pot depăşi programul de lucru dacă nu gasesc loc de parcare optimă, fără o limită stabilită prin lege, până când găsesc o parcare sigură. (cu condiţia să scoata raport şi să menţioneze pe spatele raportului cauza depăşirii de program, locul şi timpul). Mulţi șoferi chiar dacă cunosc această lege, nu au curaj să se folosească de ea. 

Răspuns:

În conformitate cu Art. 12 din Reg 561/2006 există această derogare pentru depăşirea timpului de conducere, dar în reglementările aduse regulamentului sunt specificate câteva situaţii în care se justifică şi poate fi acceptată de organele de control această derogare.

Important de ştiut:

 • Această derogare poate depinde de legislaţia naţională a fiecărui stat (nu cunosc să fie interzis în nici un stat din UE).

 • Nu este recomandat ca pentru căutarea locului de parcare să se depăşească timpii de conducere în mod repetat, acest lucru poate fi considerat cu uşurinta de organele de control ca modalitate de a câştiga timp sau a termina cursa.

 • Se acceptă derogarea doar în cazuri excepţionale şi care nu pot fi prevăzute înaintea începerii cursei.

 • Întreprinderea de transport este obligată să planifice în aşa fel cursele încât să poată fi efectuate în siguranţă şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.

IMPORTANT:

- în cazul în care pentru garantarea siguranţei persoanelor sau a mărfurilor transportate este necesar depăşirea timpului de conducere acest lucru va fi menţionat pe spatele diagramei (la tahografe analogice) şi pe imprimatul scos din tahograful digital până cel târziu la locul (în momentul) de oprire al vehiculului.

Depăşirea timpilor de conducere nu poate influenţa şi scurta pauzele de odihna zilnică sau săptămânală. (Aici trebuie ţinut cont de ora la care trebuie să înceapă pauza zilnică. Deci nu poate depăşi cu oricât timpul de conducere.)

 

Baza legislativă:

Reg.561/2006 - Articolul 12

Pentru a da posibilitatea vehiculului să ajungă la un loc de oprire corespunzător, conducătorul auto poate deroga de la articolele 6-9 în măsura necesară pentru a se garanta siguranța persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii acestuia, cu condiția de a nu se periclita prin aceasta siguranța rutieră. Conducătorul auto trebuie să indice manual natura si cauza derogării în foaia de înregistrare sau pe un imprimat scos din aparatul de înregistrare sau în registrul său de sarcini, până la sosirea la locul de oprire corespunzător.

Explicaţii privind Regulamentul 561/2006

2.12 Articolul 12

2.2.12.1 Text

Pentru a da posibilitatea vehiculului să ajungă la un loc de oprire corespunzător, conducătorul

auto poate deroga de la articolele 6-9 în măsura necesară pentru a se garanta siguranța

persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii acestuia, cu condiția de a nu se periclita prin

aceasta siguranța rutieră. Conducătorul auto trebuie să indice manual natura și cauza

derogării în foaia de înregistrare sau pe un imprimat scos din aparatul de înregistrare sau în

registrul său de sarcini, până la sosirea la locul de oprire corespunzător.

2.2.12.2 Încălcări

Niciuna (deși acest lucru poate depinde de legislația națională), însă dacă derogarea nu este

aplicată în mod corect de către conducătorul auto, trebuie avute în vedere încălcările menționate la articolele 6-9.

2.2.12.3 Controlul rutier

Pentru a nu pune în pericol siguranța rutieră și pentru a acorda conducătorului auto posibilitatea să ajungă la un loc de oprire corespunzător, poate fi autorizată o derogare de la normele UE în măsura necesară pentru a se garanta siguranța persoanelor (inclusiv a călătorilor), a vehiculului sau a încărcăturii acestuia.

Conducătorii auto trebuie să indice motivul plecării pe spatele foilor de înregistrare scoase din tahograf (în cazul în care utilizează înregistrări analogice), pe un imprimat sau o foaie temporară (în cazul în care utilizează un tahograf digital) cel mai târziu la sosirea la locul de oprire corespunzător.

În conformitate cu hotărârea CEJ în cauza C-235/9410, această derogare se poate aplica numai în cazurile în care respectarea normelor privind orele de conducere ale conducătorului auto devine pe neașteptate imposibilă pe parcursul unui traseu. Cu alte cuvinte, încălcările planificate ale normelor nu sunt autorizate. Aceasta înseamnă că, atunci când survine un eveniment neașteptat, conducătorul auto trebuie să decidă dacă nerespectarea normelor este necesară. Astfel, acesta va trebui să ia în considerare necesitatea de a garanta siguranța rutieră în cadrul procesului respectiv.

Agenții de control trebuie:

- să verifice natura exactă a evenimentului care l-a determinat pe conducătorul auto să recurgă la dispozițiile prezentului articol. Agenții de control trebuie să fie conștienți de circumstanțele specifice prevăzute în nota de orientare nr. 1.

- să verifice înregistrările pentru validarea derogării.

- să verifice dacă derogarea este utilizată pentru a permite atingerea unui punct de oprire corespunzător. Notă: aceasta nu este o derogare în alb pentru încheierea unui traseu.

Cu toate acestea, examinatorii trebuie, de asemenea, să ia în considerare faptul că la momentul controlului este posibil ca vehiculul să nu fi atins un loc de oprire

Text explicativ v2.d 58 corespunzător, prin urmare, devierea de la norme să nu fie înregistrată. În astfel de circumstanțe, această omisiune nu trebuie considerată o încălcare.

- să verifice dacă locul de oprire a fost prima locație corespunzătoare.

- să verifice utilizarea sistematică și repetată a derogării în înregistrările anterioare.

În cazul în care derogarea este declarată în mod incorect, se verifică încălcări ale

articolelor 6-9.

 

Nota de orientare nr. 1

Aspect: Abaterea în mod excepțional de la limitele privind perioadele minime de repaus și perioadele maxime de conducere cu scopul de a găsi un loc de oprire corespunzător.

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006

Abordarea care trebuie urmată: Articolul 12 prevede dispoziții care acordă unui conducător auto derogări de la cerințele privind perioadele minime de repaus și perioadele maxime de conducere menționate la articolele 6 – 9 cu scopul de a găsi un loc de oprire corespunzător. Acest articol nu acordă unui conducător auto derogări de la regulament din motive cunoscute înainte de începerea traseului. Acesta este menit să permită conducătorilor auto

să gestioneze cazurile în care respectarea regulamentului pe parcursul traseului poate deveni în mod neașteptat imposibilă, și anume în situațiile în care există dificultăți ieșite din comun, independente de dorința conducătorului auto și care aparent nu pot fi evitate sau anticipate, chiar dacă au fost adoptate toate măsurile necesare în acest sens. De asemenea, derogarea are rolul de a garanta siguranța persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii

acestuia, cu condiția de a se lua întotdeauna în calcul cerința privind siguranța rutieră.

Trei părți au anumite obligații în aceste situații:

1) O întreprindere de transport trebuie să planifice cu atenție călătoria în siguranță a conducătorului auto preconizând, de exemplu, ambuteiajele periodice din trafic, condițiile meteorologice și accesul la locurile de parcare corespunzătoare. Cu alte cuvinte, aceasta trebuie să organizeze activitatea de muncă astfel încât conducătorii auto să poată respecta regulamentul și să poată lua în considerare cerințele exportatorilor și ale companiilor de asigurare cu privire la parcarea în siguranță a vehiculului.

2) Un conducător auto trebuie să respecte cu strictețe normele și să nu se abată de la perioadele de conducere decât în circumstanțe excepționale care au loc în mod neașteptat, fiindu-i astfel imposibil să respecte regulamentul fără a pune în pericol siguranța rutieră, siguranța persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii sale.

În cazul în care un conducător auto decide că sunt necesare derogări de la regulament și că acest lucru nu va pune în pericol siguranța rutieră, acesta trebuie să indice manual natura și cauza derogării în cauză (în orice limbă a Uniunii Europene, pe foaia de înregistrare, pe imprimatul scos din aparatul de înregistrare sau în registrul de sarcini) în momentul în care oprește vehiculul.

3) O autoritate responsabilă de punerea în aplicare a legii trebuie să acționeze cu discreție profesională în momentul în care inspectează un vehicul și stabilește dacă abaterea de la limitele privind perioadele de conducere sunt justificate.

În momentul evaluării legitimității abaterii în temeiul articolului 12, o autoritate responsabilă de punerea în aplicare

a legii trebuie să examineze cu atenție toate circumstanțele, inclusiv:

(a) istoricul înregistrărilor conducătorului auto cu scopul de a stabili tiparul performanței acestuia și de a verifica dacă conducătorul auto respectă în mod normal normele privind perioadele de conducere și de repaus și dacă abaterea are un caracter excepțional;

(b) abaterea de la limitele privind perioadele de conducere nu trebuie să aibă loc în mod regulat și trebuie să fie cauzată de circumstanțe excepționale, cum ar fi: accidente majore în trafic, condiții meteorologice extreme, diversiuni în trafic, negăsirea unui loc de parcare etc. (Această listă de circumstanțe excepționale posibile are doar titlu informativ. Principiul de evaluare constă în faptul că motivul abaterii posibile de la limitele perioadei de

conducere trebuie să fie necunoscute sau chiar imposibil de prevăzut înainte de începerea traseului);

(c) limitele privind perioadele de conducere zilnice și săptămânale trebuie respectate, prin urmare, conducătorul auto nu trebuie să „câștige timp” prin depășirea limitei privind perioada de conducere în căutarea unui loc de parcare;

(d) abaterea de la normele privind durata de conducere nu trebuie să conducă la o reducere a pauzelor prevăzute sau a duratei de repaus zilnic și săptămânal.

Comentariu: Curtea Europeană de Justiție, cauza C-235/94

 

 3. O alta problema este cu ora UTC. Multi soferi spun ca nu au dreptul sa porneasca duminica seara, să înceapă programul de lucru dupa ridicarea restrictiei, doar dupa ora UTC.(dupa ora romaniei ora 24 + 2 ore pe timp de iarna, + 3 ore pe timp de vara); Noi știm ca doar atunci este important sa se ia in considerare ora UTC daca in saptamana precedenta a condus soferul 56 ore sau 90 ore in ultimele 2 saptamani.

Răspuns:

Dupa un repaus saptamanal normal (min.45 ore) sau un repaus saptamanal redus ( minim 24 ore si mai putin de 45 ore) se poate incepe un nou program fara restricti de ora. Asa cum e mentionat mai sus este important ca sa nu depaseasca timpul de condus saptamanal, sau pe doua saptamani. Saptamana este de luni ora 0:00 pana duminica ora 24:00 ora UTC. In cazul in care timpul de conducere pe saptamana anterioara (56 ore) sau doua saptamani consecutive (90 ore) au fost efectuate in totalitate atunci trebuie respectat ora 0:00 UTC , resetarea saptamanii facandu-se in ora UTC.

 

4.  O alta problema este cu foile de concediu unde si noi avem nelamuriri. Foaie de concediu se face dupa ora tahografului(ora Romanien) sau dupa ora UTC? 

Pana acuma noi am facut dupa ora Romaniei, dar nu sunt convins ca este corect.

Răspuns:

Completarea „Certificatului de desfasurare al activitatii” se face dupa ora tarii de inmatriculare a vehiculului, este corect cum ati procedat.

 

5. Mai avem problema cu inceperea programului dupa deplasarea la camioane, atunci cand nu pornesc cu camionul de la sediul firmei. Care este procedeul corect? Este obligatoriu de a face pauza de 9 ore? Sau poate conduce soferul dupa ce ajunge la camion? Noi pana acum am facut exceptii, cand erau curse urgente soferul a inceput programul de lucru fara pauza de 9 ore. (am primit o singura amenda de 35 euro in Germania pentru acest lucru, dar controale am avut multe);

Răspuns:

Perioada de deplasare catre autovehicul se inregistreaza ca „alta munca” cu exceptia cand deplasarea se face cu trenul sau feribotul si se poate face dovada ca soferul a beneficiat de cuseta. In acest caz se considera „repaus”. La sosirea la autovehicul se fac inregistrarile activitati de deplasare si se poate continua programul daca timpul ramas permite. (Aceasta este o parere personala in care sustin ca se poate continua programul ramas dupa inregistrarile activitati de deplasare, pentru ca nu am gasit nimic care ar interzicerea acestui lucru dar ma voi mai documenta)

Baza legislativă:

Reg. 561/2006 – Art. 9

(2) Perioada de timp necesară conducătorului auto pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reședință a conducătorului auto, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staționare al conducătorului auto, nu se consideră repaus sau pauză, cu excepția cazului în care conducătorul auto se află pe un feribot sau în tren și are acces la o cușetă.

(3) Perioada de timp necesară conducătorului auto ce conduce un vehicul care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reședință al conducătorului auto, nici la sediul angajatoruluiunde se află locul normal de staționare al conducătorului auto, se consideră altă muncă.

Explicatii privind Regulamentul 561/2006

2.2.9 Articolul 9

4. Un conducător auto care se îndreaptă spre un loc anume altul decât sediul

angajatorului care i-a fost indicat de către angajator cu scopul de a prelua și a conduce

un vehicul echipat cu un tahograf îndeplinește o obligație față de acesta, prin urmare,

nu poate dispune în mod liber de timpul său. În consecință, orice perioadă petrecută

călătorind către și dinspre un loc care nu este reședința conducătorului auto sau sediul

angajatorului, dacă conducătorul auto preia sau părăsește vehiculul care intră în

domeniul de aplicare a regulamentului, indiferent dacă angajatorul a furnizat sau nu

instrucțiuni cu privire la momentul și modalitatea de conducere sau dacă această

decizie a fost luată de către conducătorul auto, trebuie să fie înregistrată drept „altă

muncă” (Ref. CEJ 124/099).

De asemenea, orice perioadă petrecută de un conducător auto conducând un vehicul

care nu intră în domeniul de aplicare a regulamentului sau dintr-un loc care nu este în

mod normal sediul angajatorului sau reședința conducătorului auto și unde acesta din

urmă trebuie să preia sau să predea un vehicul care intră în domeniul de aplicare a

regulamentului trebuie să fie înregistrată drept „altă muncă” (a se vedea, de asemenea,

anexa la nota de orientare nr. 2).

5. Teoretic, aceasta înseamnă că un conducător auto care își încheie ziua de lucru

departe de locul său de muncă obișnuit nu poate desfășura altă muncă, cum ar fi să

conducă spre locul său de reședință, fără să înregistreze această activitate, în caz

contrar săvârșind o încălcare.

În cazul în care există suspiciuni cu privire la neînregistrarea unor activități care intră în

domeniul de aplicare a regulamentului, atunci trebuie chestionat conducătorul auto pentru

Text explicativ v2.d 54 -a se clarifica cu exactitate ce activități au fost efectuate pe parcursul acestor perioade de timp.

Înregistrările care arată că un conducător auto și-a încheiat obligațiile într-un anumit loc și

le-a reluat în ziua următoare într-un loc diferit pot indica neînregistrarea activităților

prevăzute în acest articol.

Conducătorii auto care preiau un vehicul departe de locul lor de reședință sau de locul

obișnuit de muncă trebuie chestionați cu privire la preluarea vehiculului cu scopul de a se

stabili dacă aceștia au înregistrat sau nu toate activitățile.

Neînregistrarea activităților care intră în domeniul de aplicare a regulamentului încalcă

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 și este considerată o încălcare foarte gravă.

 

Nota de orientare nr. 2

Aspect: Înregistrarea timpului de călătorie al unui conducător auto către un loc care nu este locul normal de preluare sau reluare a controlului asupra unui vehicul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006

Abordarea care trebuie urmată:

Un conducător auto care călătorește către un anumit loc, altul decât sediul angajatorului, indicat de către

angajator cu scopul de a prelua și conduce un „vehicul echipat cu un tahograf” respectă obligația pe care o are față de angajator și, prin urmare, nu dispune în mod liber de timpul său.

În consecință, în conformitate cu articolul 9 alineatele (2) și (3):

- orice perioadă de timp petrecută de un conducător auto călătorind către sau dinspre un loc care nu este

reședința sa sau sediul angajatorului și unde se presupune că trebuie să preia controlul asupra unui vehicul sau

să îl predea în temeiul regulamentului, indiferent dacă angajatorul a oferit anumite instrucțiuni cu privire la

momentul și modul în care se efectuează traseul sau dacă această alegere a fost făcută de către conducătorul

auto, trebuie înregistrată ca „disponibilitate” sau „altă muncă”, în funcție de legislația națională a statului membru;

și

- orice perioadă de timp petrecută de un conducător auto conducând un vehicul care nu intră în domeniul de aplicare a regulamentului către sau dinspre un loc care nu este reședința sa sau sediul angajatorului și unde se presupune că trebuie să preia controlul asupra unui vehicul sau să predea un vehicul care intră în domeniul de aplicare a regulamentului trebuie înregistrată ca „altă muncă”. În următoarele trei cazuri, timpul petrecut călătorind poate fi considerat „repaus” sau „pauză”.

În primul caz, conducătorul auto însoțește un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul. În acest caz,

conducătorul auto își poate lua durata de repaus sau pauza corespunzătoare cu condiția să aibă acces la o

cușetă [articolul 9 alineatul (1)].

În al doilea caz, conducătorul auto nu însoțește un vehicul, însă călătorește cu trenul sau cu feribotul către sau dinspre un loc unde va prelua sau relua controlul asupra unui vehicul care intră în domeniul de aplicare a regulamentului [articolul 9 alineatul (2)] cu condiția să aibă acces la o cușetă pe feribotul sau în trenul respectiv.

În al treilea caz, un vehicul este condus de mai mulți conducători auto. În cazul în care un al doilea membru al echipajului disponibil să conducă la nevoie stă lângă conducătorul auto al vehiculului și nu este implicat în mod activ în asistarea acestuia, o „perioadă de disponibilitate” de 45 de minute a respectivului membru al echipajului poate fi considerată drept „pauză”.

Nu există o diferențiere în ceea ce privește natura contractului de angajare al conducătorului auto. Prin urmare, aceste norme se aplică atât conducătorilor auto cu normă întreagă, cât și celor angajați pe durată determinată de către o întreprindere în vederea efectuării unui serviciu.

În cazul „conducătorilor auto temporari”, „sediul angajatorului” înseamnă centrul de operare al unei întreprinderi care utilizează serviciile conducătorului auto respectiv pentru transportul rutier („întreprindere utilizatoare”) și nu sediul social al unei „întreprinderi cu încadrare în muncă temporară”.

Comentariu: Curtea Europeană de Justiție, cauzele C-76/77 și C-297/99

 

6.   Alta problema este reducerea pauzei zilnice de la 11 la 9 ore. Legea asa scrie ca este permis de 3 ori pe saptamana. Dar multi nu stiu ca daca in timpul zilei au stationat 3 ore si dupa terminarea programului au facut 9 ore pauza, acumulat se considera pauza normala(de 11 ore); 

Răspuns:

As face precizarea ca este permisa reducerea repausului saptamanal la 9 ore de trei ori intre doua repausuri saptamanale, ( ce nu este intodeauna identica cu saptamana). Repausul zilnic se paote efectua in doua transe cu una de minm 3 ore si o a doua transa de minim 9 ore Pauzete de 3+9 ore se considera repaus zilnic normal.

(A stationat 3 ore este  important ca tahograful sa fie setat pe „pauza”.)

 

Baza legislativă:

Reg.561/2006 Art.8

(4) Un conducător auto nu poate efectua mai mult de trei perioade de repaus zilnic reduse între două perioade de repaus săptămânal

 

Reg.561/2006 - Art.4

g) „perioadă de repaus zilnic”: partea unei zile în timpul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul săuși care poate fi o „perioadă de repaus zilnic normală” sau o „perioadă de repaus zilnic redusă”:

— „perioadă de repaus zilnic normală”: orice perioadă de repaus de cel puțin unsprezece ore. De asemenea, această perioadă de repaus zilnic normală poate fi luată în două

tranșe, din care prima trebuie să fie o perioadă neîntreruptă de cel puțin trei ore și a doua, o perioadă neîntreruptă de cel puțin nouă ore;

— „perioadă de repaus zilnic redusă”: orice perioadă de repaus de cel puțin nouă ore, dar mai puțin de unsprezece ore;

 

7.  O alta problema: soferii spun ca daca soferul a facut program de lucru de 15 ore, si dupa aceasta au facut 11 ore pauza, se considera doar 9 ore, deoarece in 24 ore au doar 9 ore. (15 ore lucru + 11 ore pauza = 26 ore); 

Răspuns:

Repausul zilnic trebuie sa se incadreze in programul de max 24 ore, chiar daca se fac 11 ore nu se considera „repaus zilnic normal”si la fel se considera si repausul de 9 ore la conducerea in echipaj care trebuie sa se efectueze in programul de 30 ore.

Baza legislativă:

Reg. 561/2006 – Art. 8

(2) Pe parcursul fiecărei perioade de douăzeci și patru de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal, conducătorul auto trebuie să efectueze o nouă perioadă de repaus zilnic.

 

8.  O alta problema sunt pauzele saptamanale, multi nu stiu ca pauzele saptamanale se pot lua si in timpul saptamanii, nu doar la sfarsit. 

Răspuns:

Repausul saptamanal se poate lua si in cursul saptamanii. Acesta este obligatoriu dupa maxim 6 perioade de 24 de ore dar nu are restrictii cu privire la efectuarea acestui repaus inainte de efectuarea a 6 x24=144 H, cum nici limita inferioara a programului nu este limitata decat perioada maxima de 24 ore pentru un sofer si 30 de ore in echipaj.

Referitor la repausul saptamanal este important de stiut:

 • un repaus saptamanal normal (45h) sau un repaus saptamanal redus (min 24h) se incepe dupa maxim 144 ore(6x24) de la sfarsitul repausului saptamanal anterior.

 • perioada intre cele doua repausuri saptamnale este de acelasi interval indiferent daca este vorba de conducere in echipaj. (nu este valabil 6x30h) .

 • Pe parcursul a doua saptamani consecutive este obligatorie efectuarea a doua repausuri saptamanale normale (45h) sau un repaus saptamanal normal (45h) si un repaus saptamanal redus (24h).

 • un repaus saptamanal inceput intr-o saptamana si incheiat in urmatoarea saptamana poate fi afiliat oricarei saptamani dar nu la ambele.

 • Diferenta dintre perioada de repaus saptamanal redus efectuat si repaus normal (ex. 45h – 30h rep. red.= dif 15h) se va compensa pana la sfarsitul celei de a treia saptamani in bloc alipita unui repaus zilnic de min 9 ore sau unui repaus saptamanal.

Baza legislativă:

Reg. 561/2006 – Art. 8

(6) Pe parcursul a două săptămâni consecutive, un conducător auto trebuie să efectueze cel puțin:

— două perioade de repaus săptămânal normale sau

— o perioadă de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puțin douăzeci și patru de ore. Cu toate acestea, reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfârșitul celei de-a treia săptămâni care urmează săptămânii în discuție.

O perioadă de repaus săptămânal începe până la sfârșitul a șase perioade de douăzeciși patru de ore de la perioada de repaus săptămânal precedentă.

 

9.  O problema mai rar intalnita este ca multi considera ca este interzis sa faca doua pauze consecutive reduse (9ore);

Răspuns:

Nu este interzisa efectuarea a doua repausuri zilnice reduse consecutive, ramane doar restrictia celor trei repausuri zilnice reduse intre doua repausuri saptamanale.

 

10. Daca soferul conduce un camion cu tahograf analog, poate primi amenda in cazul in care nu are cardul tahograf la el si nu il poate prezenta la control? (Activitatea dovedeste cu foaie de concediu + diagrame pe 28 zile).

Răspuns:

Daca pe numele soferului a fost emis un card este obligatorie prezentarea organului de control si in cazul in care conduce un vehicul cu tahograf analoic.

Baza legislativă:

Reg. 165/2014 – Art. 36

Înregistrările efectuate de către conducătorul auto

(1) În cazul în care un conducător auto conduce un vehicul echipat cu un tahograf analogic, conducătorul auto este în măsură să prezinte, la cererea unui agent de control autorizat:

(i) foile de înregistrare din ziua în curs și cele pe care conducătorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 28 de zile precedente;

(ii) cardul de conducător auto, în cazul în care este titularul unui asemenea card; și

(iii) orice informații înregistrate manual și orice documente imprimate în timpul zilei în curs și pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

    

11. In cazul in care se defecteaza cardul tahograf a soferului, legal cat timp poate conduce mentionand manual pe spatele raportului programul de lucru si odihna? 


Răspuns:

Important sa se faca si demersurile specificate in Reg.165/2014 de a face declarațiile oficiale adresate autorităților competente ale statului membru emitent și autorităților competente ale statului membru.

Baza legislativă:

Reg. 165/2014 Art.29

(3) Pierderea cardului de conducător auto face obiectul unei declarații oficiale adresate autorităților competente ale statului membru emitent și autorităților competente ale statului membru de reședință curentă a conducătorului auto, dacă acesta este diferit.

(4) În caz de deteriorare, funcționare defectuoasă, furt sau pierdere a cardului de conducător auto, conducătorul auto solicită înlocuirea acestuia, în termen de șapte zile calendaristice, autorităților competente ale statului membru unde își are reședința curentă. Autoritățile respective furnizează un card de înlocuire în termen de opt zile lucrătoare de la data primirii unei cereri detaliate în acest sens.

(5) În circumstanțele prevăzute la alineatul (4), conducătorul auto poate continua să conducă fără cardul de conducător auto timp de maximum 15 zile calendaristice sau o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru întoarcerea vehiculului la locația sa de bază, cu condiția ca conducătorul auto să poată proba imposibilitatea de prezentare sau utilizare a cardului în această perioadă.

 

12. Daca s-a defectat cardul tahograf si conduce camionul fara card, el isi noteaza programul pe spatele raportului. Firma nu va primi amenda pentru ca s-a condus camionul fara card tahograf ? Ce dovezi avem nevoie (copie de pe raport)? Cat timp trebuie pastrat raportul in acest caz? 

Răspuns:

Conducerea vehiculelor cu tahograful defect se poate face fara card cu conditia inregistrarii activitatii pe foaia sau foile de înregistrare, sau pe o foaie temporară care se atașează foii de înregistrare sau se păstrează împreună cu cardul de conducător auto.

Este interzisa pornirea in cursa cu tahograful defect iar daca defectiunea a aparut pe traseu atunci se poate conduce cu inregistrarile mentionate dar nu mai mult de 10 zile. Daca revenirea la sediu ar dura mai mult de 10 zile repararea sau inlocuirea acestuia se va face pe traseu la un service autorizat in acest sens.

Baza legislativă:

Reg.165/2014 - Art.32

(2) Întreprinderile de transport păstrează, în ordine cronologică și într-o formă lizibilă, foile de înregistrare, precum și documentele imprimate, în măsura în care documentele imprimate sunt realizate în conformitate cu articolul 35, timp de cel puțin un an după ce au fost folosite și pun la dispoziția conducătorilor auto interesați copii, la cererea acestora. De asemenea, întreprinderile de transport pun la dispoziția conducătorilor auto interesați, la cererea acestora, copii ale datelor descărcate de pe cardurile de conducător auto, împreună cu versiunile imprimate ale acestor copii. Foile de înregistrare, documentele imprimate și datele descărcate se prezintă sau se înmânează agenților de control autorizați, la cerere.

 

Reg. 165/2014 Art. 37

Proceduri în caz de funcționare defectuoasă a aparaturii

(1) În eventualitatea defectării sau a unei funcționări defectuoase a unui tahograf, întreprinderea de transport îl prezintă pentru a fi reparat de către un montator sau un atelier aprobat, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

Dacă vehiculul nu se poate întoarce la locația întreprinderii de transport în timp de o săptămână, calculată din ziua defectării sau din ziua în care s-a constatat funcționarea defectuoasă, reparația se realizează în cursul călătoriei.

(2) Pe durata cât tahograful se află în pană sau funcționează defectuos, conducătorul auto marchează datele care permit identificarea sa (numele, numărul cardului de conducător auto sau al permisului de conducere), inclusiv semnătura sa, precum și informațiile privind perioadele de timp care nu au fost înregistrate sau imprimate corect de tahograf:

(a) pe foaia sau foile de înregistrare; sau

(b) pe o foaie temporară care se atașează foii de înregistrare sau se păstrează împreună cu cardul de conducător auto.

 

Reg. 165/2014 Art.29

(4) În caz de deteriorare, funcționare defectuoasă, furt sau pierdere a cardului de conducător auto, conducătorul auto solicită înlocuirea acestuia, în termen de șapte zile calendaristice, autorităților competente ale statului membru unde își are reședința curentă. Autoritățile respective furnizează un card de înlocuire în termen de opt zile lucrătoare de la data primirii unei cereri detaliate în acest sens.

(5) În circumstanțele prevăzute la alineatul (4), conducătorul auto poate continua să conducă fără cardul de conducător auto timp de maximum 15 zile calendaristice sau o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru întoarcerea vehiculului la locația sa de bază, cu condiția ca conducătorul auto să poată proba imposibilitatea de prezentare sau utilizare a cardului în această perioadă.

 

Lista cred că ar mai putea continua, însă dacă mai aveți întrebări sau nelămuriri puteți scrie direct d-nului Izsanyi Csaba la aetrcontrol@gmail.com sau nouă la adresa contact@euload.com .

Sperăm că materialul să vă fie de folos!

Comentar(ii)

 • Boldizsár Robert ,08/05/2024 17:30

  Se poate face pauza de 9 h într-un autocar dotat cu pat și staționat?

 • Catalin,23/04/2024 20:45

  Pauza redusa, de la 11h la 9h, nu e obligatorie. Pauza poate fi redusa de la 11h la 9h...dacă șoferul e apt pentru a continua cursa

 • Viorel A,11/02/2024 00:01

  Cate progrAme de 15 ore poate face un sofer fara sa depaseasca orele de condus

 • Alexandru Dragoș ,14/10/2023 07:35

  Bună ziua, am deschis programul la ora 22.05 miercuri am condus 4 ore și 30 de minute am făcu o pauză de 46 de minute și am mai condus 2 ore,am pus pe ciocanele 45 de minute la descarcat după care am condus 10 minute și pe urma am trecut pe tahograful pe pat 11 ore și 30 de minute am încins programul joi după care după 10 minute sunt chemat la încărcat tot joi și am deschis alt program. Este corect? Mulțumesc anticipat!

 • Nina nicolae,14/09/2023 05:38

  Am oprit sa fac pauza de 9 ore când aveam 8;ore și 45 minute am plecat din cauza că veniseră hoții să-mi fure din remorcă am mers încă 17 minute până la următoarea parcare și m-am oprit alte 4 ore ce riscuri am

 • Circiu Robert,06/07/2023 08:30

  Buna ziua ,referitor la prelungirea timpilor de condus in echipaj...Ambi soferi pot prelungi perioada de condus la 10 ore daca se incadreaza in cele 30 de ore de amplitudine?sau doar unu?Multumesc!!!

 • Gheorghe,11/05/2023 08:29

  Bună ziua am o nelămurire dacă fac pauza de 11 ore 3+9 se ia în considerare 11 ore dar unde nu înțeleg eplititudine trebue să fie de 13 ore sau 15 ore?

 • Iakob,07/05/2023 19:32

  Buna seara. Am început luni seara la ora 22 și am oprit sâmbăta seara la ora 22. Am făcut 6 programe de condus și pauze. Conclzie. Am condus in total 53 ore și 16 minute. Pot pleca duminica seara la ora 00 și 30 de minute.?

 • Gabi,15/03/2023 16:30

  O întrebare Dacă am început programul am mers 2h apoi m-am pus in parcare am închis programul după care am mutat iar camionul și am închis iar programul cât de grav e? Și întrebare e dacă nu depășești cele 13-15 ore de servici e grav dacă se Închide programul de mai multe ori? “ apar fel și fel de situații nu judecați”

 • Marginean ion ,17/12/2022 16:32

  Este corect ce spuneți dar nandarmeria franceza, politia stradale italiana sau bag germaniei sau politia belgiana nu tin cont de raportul scos si îti spune ca de ce nu te-ai oprit mai din timp si nu îti este valabil bonul scos va spun din proprie experienta unde am platit 470 euto amenda

 • Dorin,29/10/2022 15:35

  O explicatie profesionista fara a folosi un limbaj de lem. Parerea mea. Felicitari !!! Am o intrebare cu care cred ca se confruntamai multi colegi.Lucrez ca sofer profesionist in regim tur - retur. Sunt situatii in care plec din tara Vineri s - au sambata. Deci prind restrictie de circulatie pt camioane Duminica si sunt nevoit sa fac o pauza de 24 de ore. Urmatoarea saptamana pot sa lucrez 6 perioade de 24 de ore si sa efectuez inca o pauza de 24 de ore .Multumesc.

 • Marius,22/07/2022 18:33

  Sunt nevoit sa fac a 4-a pauza de 9 ore intr-o săptămână e problema grava

 • Fofirca Sorin,17/07/2021 02:03

  Am si eu urmatoarea intrebare: Cat poate conduce un sofer in 24h consecutive? Si anume ca ex: incepe programul vineri la ora 06:21 AM conduce 8h47m cu pauza de riguare de 45m se opreste la vineri la ora 04:18 PM (16:18) face o pauza de 9h si sambata la ora 1:20 AM incepe un nou program. Cate ore am voie sa mai conduc in intervalul vineri 06:21 AM - sambata 06:21 AM tinand cont ca s-au respectat ceilalti timpi de conducere cat si pauzele de rigoare?

 • Cristian,01/06/2021 23:49

  Salut. Am si eu o problema: am plecat la 6:00 si m-am oprit la ora 20:00 ,avand 9 ore si 30 de minute conduse. Daca plec la ora 5:00 si merg 1 ora se pune ca am depașit 10 ore in 24 de ore? (Ma refer la faptul ca am pornit programul anterior la 6:00 si pana in dimineața urmatoare tot la ora 6:00 dar in alt program, aș avea 10 ore si 30 de minute conduse) sper ca ai inteles ce vreau sa spun.

 • Olănescu Costel ,21/05/2021 04:29

  Am o întrebare:, pauzele care le arată tahograful sunt ok?

 • Florin,07/05/2021 08:30

  Buna ziua, 1 mica intrebare. Ce gravitate are urmatoarea greseala comisa de mine? Am ajuns la descarcare seara la 18.30, am oprit motorul si am dat pe ciocanele, la birou mi s a spus ca ma descarca a2a zii, m am intors la camion si am lasat pe ciocanele pana a2a zi, dimineata am constatat ca aveam 13 ore de ciocanele, nu pauza. Am descarcat si am plecat mai departe. Mentionez ca am deschis programul inainte sa plec. Ce amenda as putea risca? Multumesc

 • Bogdan ,20/04/2021 18:02

  Dacă am 3 ore și 40 minute pauză și trebuie să mut camionul din cauza unui locatar care este deranjat de zgomotul frigului, pot scoate cardul și să-mi mute alt șofer camionul pe o distanță de 3 km ?

 • Dragos,17/02/2021 00:47

  Am oprit la ora 19 si am inchis programul la 21. De cand incepe pauza?

 • Marius ,29/01/2021 17:11

  Am oprit programul la ora 00:00 , am făcut pauză de 9 ore dar după câteva zile când am scos bon aveam pauză de 7:00 ore , se poate justifica pauza de 9 ore ?

 • Olănescu Costel ,09/01/2021 22:57

  Pentru Mariana, după concediu de 3 săptămâni în Ro prima pauză săptămânală în UE poate fi redusă (24h)

 • Olănescu Costel ,09/01/2021 22:44

 • Olănescu Costel ,09/01/2021 22:35

  Referitor la oprirea la pauză la orele 18 00 și închiderea zilei de munca la orele 20 00 pauza începe în momentul opririi 18 00,dar nu făcând un obicei

 • Robert,11/11/2020 17:57

  Vreau un răspuns concret la ora 18 mă pun pe pauza și la ora 20 îmi aduc aminte că trebuie să închid programul de munca de când se ia în considerare pauza ???

 • Robert,11/11/2020 17:57

  Vreau un răspuns concret la ora 18 mă pun pe pauza și la ora 20 îmi aduc aminte că trebuie să închid programul de munca de când se ia în considerare pauza ???

 • Robert,11/11/2020 17:57

  Vreau un răspuns concret la ora 18 mă pun pe pauza și la ora 20 îmi aduc aminte că trebuie să închid programul de munca de când se ia în considerare pauza ???

 • Robert,11/11/2020 17:57

  Vreau un răspuns concret la ora 18 mă pun pe pauza și la ora 20 îmi aduc aminte că trebuie să închid programul de munca de când se ia în considerare pauza ???

 • Robert,11/11/2020 17:57

  Vreau un răspuns concret la ora 18 mă pun pe pauza și la ora 20 îmi aduc aminte că trebuie să închid programul de munca de când se ia în considerare pauza ???

 • Gheorghe sarbu,14/10/2020 12:05

  Eu consider ca este normal după ce termin programul de lucru și lam ancheisa sa fac pauza cu cardul afară voi ce ziceți cel puțin eu așa fac multumesc

 • Marina,29/07/2020 03:26

  Buna, a mai fost scrisă o data aceasta intrebare dar nu vad nici un răspuns, deci, după un concediu de 3 săpt pe teritoriul României, după ce introduci cardul in tahograf , Pe teritoriul EU ,pauza săptămânală următoare este obligatorie 45 ? Echipaj vorbind

 • Nan Sorin,18/04/2020 11:23

  Lamuriti-ma va rog!Dupa efectuarea a 3 programe de 15 ore lucru saptamanal cu 9 ore pauze zilnice,pot sa mai fac program de 15 ore lucru facand pauze de 3+9 ore la cele 6 programe de lucru saptamanale?

 • Valy112,10/03/2019 19:36

  Dacă am închis programul la ora 12:00 sâmbătă la ce ora se termină pauza de 45 de ore? Vă mulțumesc pentru răspuns.

 • Dobrescu mihai alexandru,08/01/2019 10:13

  După o pauza de 9 ore am condus 45 minute am oprit masina și apoi am închis și deschis programul .ce se poate întâmpla sau cât este amenda .Mulțumesc

 • Angelo,17/09/2018 16:03

  Buna ziua, As dori sa stiu ce pauza se va face in urmatorul weekendul. Deci povestea este asa….Dupa 3 saptamani de stat acasa se va face deplasarea din RO in Europa cu un bus 8 + 1, si se ajunge la camion in 24 - 26 ore, se baga cardul in tahograf si aici este dilema mea, Daca se fac 24 ore minim pe weekendul respectiv, ce pauza se va face in urmatorul weekend ? Doar pauza de 45 ore sau si o eventuala recuperare de 21 ore + pauza de 45 ore ?

 • Alin,07/09/2018 17:25

  Buna. Daca cartela tahograf este expirata si conduci camion cu diagrama. Poti sa primesti amenda? Multumesc!

 • Bogdan,06/06/2018 11:43

  Salut am inceput programl la ora 3 utece am condus 10 ore dupa 9 ore de pauza pot incepe un alt program

 • Gongy,06/03/2018 07:55

  Intreb si eu, nu dau cu parul, imi puteti arata in care dintre cele doua regulamente ati gasit cuvantul "program" ???

 • Ion isaic,03/03/2018 16:19

  Sfatuiti-mă cu un raspuns corect la aceasta întrebare problematica mie ! Eu am început programul săptămânal de Luni la ora 4:30 dimineața și am acumulat 6 perioade de conducere în aceasta săptămână..,terminând si punandu-ma la pauza la ora 12 ziua Sâmbătă...! Vreau sa știu exact...! Pauza se ia în considerare doar pana Duminica la ora 24:00 sau pot finaliza pauza in continuare pana la începutul zilei de Luni pana acumulez 45 de ore ! Nu știu exact Cum se deduce acesta problema de a mea cu o rezolvare pe măsură dar știam ca o săptămână de lucru ca de exemplu începe de Luni orele 00:00 pana Duminica la orele 24:00 ! Iar pe mine mă interesează sa știu dacă pauza dintre săptămâni cum ar fi cea de 24 de ore sau cea de 45 de ore trebuie finalizata pana Duminica la orele 24:00 ! Va rog sa mă ajutați ca sa știu ce am de făcut !

 • adi iordache,24/02/2018 23:34

  Cum ți se pare al meu "Exercițiu nr 1"? Ce pare greșit în aritmetica mea? https://sites.google.com/site/tachographeu/home/resolutions/problemas-soluciones

 • Valentin_sb,08/11/2017 23:16

  Ok....va rog sa imi spuneti:cat timp raman in memoria cardului abaterile sau neregulile,,va multumesc

 • Iulian,26/10/2017 14:16

  După o pauza de 9 ore am condus 45 minute apoi iar pauza 6 ore întrebarea este : când mi se termina programul in aceasta situație ?

 • Nedelcu Iordan ,02/10/2017 23:45

  Am o întrebare prosteasca ... activitățile zilnice! Sunt obligat prin lege și este considerată infracțiune ... dacă eu, nu închid și deschid programul. Va mulțumesc mult. Sper ca se înțelege ceea ce vreau sa întreb?

 • Serghei,15/09/2017 20:38

  Buna,revin cu asa o intrebare delicata,itr o saptamina am 7 perioade,adica 7 perioade in 6 zile,am 3 pauze de 11h normale shi 3de 9h reduse urmatoarea pauza o pot face de 9h sau obligatoriu 11h.Merci.

 • Creanga costel corneliu,21/08/2017 15:16

  În 24 de ore se poate conduce mai mult de 10 ore în două programe cu o pauză de 9 ore intre ele?

 • Nelu,23/05/2017 22:15

  rodica ionescu,29/09/2016 11:49 reglementarile regulamentului 561/2006 se refera doar pentru autovehiculele peste 3.5 tone. Pentru autovehiculele sub 3.5 tone exista niste reglementari similare dar in alta lege cu diferenta ca in loc de diagrame si carduri activitatiile conducatorilor auto trebuiesc sa fie consemnate manual de catre acestia pe fisele destinate acestui scop. Neconsemnarea activitatilor conducatorilor auto pe aceste fise are consecinte identice cu consecintele neutilizarii sau utilizarii necorespunzatoare a diagramelor sau cardului digital pentru tahograf

 • Nelu,23/05/2017 22:08

  Bratu bogdan,18/11/2016 13:59 ceea ce spui tu depinde de mai multi factori. Din pacate nu ai specificat complet situatia in care te afli. Repausurile de minim 24 de ore sunt exceptii deci trebuiesc sa fie coroborate cu mai multi factori situatiile in care faci repaus de minim 24 de ore.

 • Nelu,23/05/2017 22:02

  Avram Traian,02/01/2017 14:31 Da. Esti obligat sa efectuezi o pauza de minim 9 ore de la introducerea diagramei disc in tahograful analogic sau de la introducerea cardului digital in tahograful digital si setat tahograful pe pauza (adica pat). Ai apoi obligatia sa ceri persoanei desemnate sa iti puna la dispozitie o foaie de concediu care sa curga de la data si ora angajarii pana la data si ora cand ai introdus diagrama sau cardul digital in tahograf

 • Nelu,23/05/2017 21:56

  stoian nicoleta,18/01/2017 14:06 conform legii daca esti posesor de card digital de tahograf esti obligat sa il prezinti la control indiferent ca ai diagrame disc pentru tahograf analogic pentru cele 28 de zile sau nu. Ai obligatia ca si sofer sa ai asupra ta pe tot parcursul cursei toate documentele. Card digital pentru tahograf (chiar daca conduci un autovehicul care este dotat cu tahograf analogic) permis de conducere certificatul de pregatire profesionala contractul de munca si legitimatia de servici (acest document nu iti mai prea este cerut pe comunitate). Unde-i lege nu-i tocmeala. Deci da a fost amendat legal. Se poate face verificarea existentei cardului la Autoritatea Rutiera Romana cea care emite asemenea documente. Pentru asta cei care efectueaza controlul pot dispune sechestrarea autovehiculul pana la clarificarea situatiei. Pentru durata cat e sechestrat autovehiculul se va plati o taxa de parching si o taxa de transport la locul unde o sa fie parcat autovehiculul iar soferul o sa fie condus la un loc de cazare pana la clarificarea situatiei. Daca soferul minte ca nu are card digital si se constata ca are card emis atunci acesta se poate alege cu un dosar penal si poate sa fie retinut pentru declaratii false. Daca declara ca are card dar ca nu il are la el primeste amenda. Asa ca mai bine ca a luat doar 1000 euro caci daca va sechestra masina ajungeati la vreo 4-5 mii de euro cu totul. Oricum de amenda ca nu a avut si cardul digital la el tot nu scapa deoarece se prezuma ca a fost imprumutat la altcineva si ca sa dovedeasca ca nu este asa trebuia sa ii aduceti cardul lui acolo la fata locului.

 • Nelu,23/05/2017 21:33

  Adrian,06/03/2017 19:07 este 100% GRESIT. Repausul saptamanal este de minim 45 de ore in conditii normale si de minim 24 de ore repausul redus care esteo exceptie de la regula. In cazul repausului redus perioada neefectuata din repausul de minim 24 de ore pana la 45 de ore trebuie sa fie recuperat in urmatoarele 3 saptamani de lucru. Deci daca ai efectuat 25 de ore de pauza esti obligat ca cele 20 de ore ramase neefectuate sa le recuperezi in bloc legate de o pauza de minim 9 ore sau legata de un repaus de minim 45 de ore in urmatoarele 3 saptamani. Astfel eu cred ca o firma care iti impune sa faci 24-45-24-45 deci dornica de dat in program ar trebui sa o reclami la ISCTR. Daca nu o reclami atunci esti sclav si nu te gandesti ca pui in pericol viata celorlalti colegi de trafic prin inconstienta ta

 • adrian,06/03/2017 19:07

  Buna ziua,ieste normal sá se facá pauzele sáptámánale astfel 24-45-24-45 va multumesc

 • stoian nicoleta,18/01/2017 14:06

  buna ziua. in cazul in care un sofer circula cu diagrama si la control i se cere cardul tahograf pe care acesta nu il prezinta si ca urmare i se aplica o amenda de 1000 eur in slovenia, este abuziva aceasta amenda sau nu? este obligat sa prezinte acest card in conditiile in care avea diagrama de co pe 28 zile anterioare cursei? unde se vede daca este sau nu posesor de card? care este legislatia care i s-a aplicat?

 • Avram Traian,02/01/2017 14:31

  Daca astazi m-am angajat si trebuie sa plec in cursa, mai e nevoie de 9 ore pauza inainte de a pleca?

 • Bratu bogdan,18/11/2016 13:59

  Daca am inceput saptamana de lucru de sambata dupa pauza de 45h si m-am oprit joi seara la 22:00 pot face pauza 24h si sa incep programu vineri la 22:01 sau trebuie sa astept sa treaca de ora 00:00?

 • rodica ionescu,29/09/2016 11:49

  As dori sa stiu daca toate aceste reglementari se aplica si societatilor cu autodube de 3,5 to in transport international.multumesc.

Introduceţi un comentariu