Reiau, la cererea multor transportatori, tema Remuneratiei minime în perioada de detașare și a Îndemnizației de detașare pe care am deschis-o la punctul 16 în sinteza pe care am consemnat-o sub numele Pachetul de Mobilitate – de la Teorie la Practică – observatii si comentarii

Spuneam în acest material că :

    Noi avem cu șoferul un contract de muncă conform obligațiilor legale din Romania. De altfel, acest contract acoperă zilele când șoferul se află în tranzit sau în cursul unor operații bilaterale. Până la urmă, când șoferul se află în detașare, din când în când, ce sumă (ce elemente) intră pentru comparație cu remunerația minimă din statul membru ? Răspunsul, care are la bază niște sentințe la nivelul CJUE, dar care se regăsește deja și în legislația românească, este că în vederea comparării remunerației minime se ia în calcul Salariul Brut PLUS Îndemnizația de Detașare ! Mă rog, cu mici nuanțe :) !

Doresc să vă pun în atenție câteva repere legislative și materiale, pe care la rândul d-voastră să le puneți mai departe la dispoziția contabililor și a inspectorilor de personal, spre o mai ușoară orientare. Voi încerca să fiu cât mai concisă.

Actul de bază, să zicem , pe lângă Directiva Detașării , pe care am analizat-o și în blogul mai sus amintit, este Legea 16/2017, modificată recent prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2022.

Forma actualizată a acesteia ( la data de 10 februarie 2022) o puteți găsi și la adresa https://www.euload.com/legis/legis.497.php .

Articolele care mi se par de cea mai mare importanță sunt : 

Art. 2, lit. (g), care spune:

  g) cheltuieli generate de detasare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea si masa, efectuate in scopul detasarii; 

Art. 2, lit. (h), care spune că:

  h) indemnizatie specifica detasarii transnationale - indemnizatia destinata sa asigure protectia sociala a salariatilor acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare, care constau in indepartarea salariatului de mediul sau obisnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevazut la art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art. 3 lit (b) – sub incidența căruia intră cei mai mulți dintre transportatorii internaționali care detașează șoferi conform Dir. Detașării, corelat cu art. 5 alin. (2) , în special lit. (a).

Art. 5^1 - care prevede excepțiile de la detașare pentru tranzit și transportul bilateral, cuprinse și în Directiva Detașării

Art. 8 și 8^1 – care reglementează de ce anume beneficiază angajații pe perioada detașării

Art. 8^2 punctul (3) – foarte important – care vorbește de durata detașării transnaționale , în cazul conducătorilor auto, și care zice că : 

  La stabilirea duratei detasarii transnationale, in cazul conducatorilor auto angajati de intreprinderile mentionate la art. 3 lit. b), care aplica masura cu caracter transnational de la art. 5 alin. (2) lit. a), se considera ca o detasare se incheie atunci cand conducatorul auto paraseste statul membru gazda in cursul efectuarii transportului rutier international de marfuri sau de persoane. Respectiva perioada de detasare nu se cumuleaza cu perioadele de detasare anterioare in contextul unor astfel de operatiuni internationale efectuate de acelasi conducator auto sau de un alt conducator auto pe care acesta il inlocuieste.

Art. 9 - care prevede că atunci când nu sunt în detașare, șoferii se află în delegare:

  Personalului angajatorilor stabiliti pe teritoriul Romaniei, care efectueaza operatiuni de transport international, fiind trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, si care nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 5 alin. (2), i se aplica prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si beneficiaza de drepturile prevazute la art. 44 alin. (2) din acelasi act normativ. 

Art. 11 – iarăși foarte important - 

   (1) Indemnizatia specifica detasarii transnationale este considerata parte a remuneratiei, cu exceptia cheltuielilor generate de detasare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. g).
    (2) Angajatorul, fara a aduce atingere prevederilor art. 6 lit. i), ramburseaza salariatilor detasati cheltuielile generate de detasare in conformitate cu legislatia nationala aplicabila raportului de munca. 

ART. 11^3 – referitor la obligația de informare a salariaților - ATENȚIE LA punctul (c) 

    (1) Intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) au obligatia de a informa, in scris, salariatul detasat de pe teritoriul Romaniei, anterior detasarii, cu privire la:
    a) elementele constitutive ale remuneratiei la care are dreptul lucratorul, in conformitate cu legislatia aplicabila in statul membru gazda, si nivelul acestora;
    b) cuantumul total al remuneratiei acordate salariatului pe perioada detasarii, cu evidentierea distincta a indemnizatiei specifice detasarii, atunci cand aceasta este acordata;
    c) cheltuielile efectiv generate de detasare, precum transportul, cazarea si masa, precum si modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazarii sau mesei, dupa caz;
    d) linkul catre site-ul oficial national unic creat de statul membru gazda in conformitate cu art. 5 alin. (2) din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.
    (2) Informarea prevazuta la alin. (1) cuprinde si informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. a) si d) nu se aplica in cazul in care durata detasarii este mai mica sau egala cu 7 zile consecutive.
 
    (4) Suplimentar fata de obligatiile stabilite la alin. (1) si (2), angajatorii au obligatia de a-i informa pe salariatii angajati in functia de conducator auto cu privire la drepturile si obligatiile lor, prevazute de prezenta lege si de Directiva 2020/1.057/UE, prin afisarea acestor informatii la sediul intreprinderii. 

 

Alte puncte de interes:

Art. 12 si 15 ITM – autoritatea competenta ca și birou de legătură cu alte state, coordonator național IMI

Art. 22 pct (4) – ce anume poate și nu poate controla ITM

Art 24^1 si 24 ^2 si 24^3 – autoritățile competente pe detașarea conducătorilor auto

Art 32 ^ 2 si Art.45 – ANAF este responsabilă pentru recuperarea amenzilor . În acest caz sumele recuperate se fac venit la bugetul de stat al Romaniei 

Art. 48 – cuantumul amenzilor

 

Atenție: art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevedea deductibilitatea îndemnizațiilor până la limita de 2.5 ori se va modifica în urma adoptării de ieri 02 Martie 2022 a PL 583 , conform următoarei sintaxe: 

  (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

  (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.” 

Noua Lege va merge la promulgare la Presedintele României, și va intra în vigoare la o lună de la publicarea în M.O. 


Un material care rămâne relevant și util pentru înțelegerea acestor concepte si pe care vi-l recomand este:

https://www.juridice.ro/744362/indemnizatiile-de-delegare-sau-detasare-fie-ea-si-transnationala-o-tema-veche-si-abuzuri-noi.html

 

În loc de concluzie :

Conform legislatiei romane actuale, avem termenul de indemnizatie de detasare care ar trebui sa inlocuiasca termenul diurna pe perioada detasarii, pentru a vorbi aceeasi limba cu autoritatile altor state, ITM sau alte autorități. Pe perioadele cand soferul este exceptat de la detasare, termenul diurna ar trebui inlocuit cu termenul indemnizatie de deplasare .

Legat de solutiile de ordin practic în calcularea acestor plafoane, îndemnizații de detașare, întocmire documente vom reveni , după ce le găsim :) - într-un efort comun, împreună cu dumneavoastră.

Așa, ca o provocare – partea cea mai complicată și s-ar putea cea mai neclară va fi cum vom calcula îndemnizatia de deplasare, când șoferul NU se află în detasare ! 

Orice sugestie pe această temă este bine-venită !
 

Introduceţi un comentariu