Acest program aduce oportunități pentru firmele ce vor să obțină granturi între 20.000-100.000 EUR pentru a-și digitaliza activitatea.


 

►Instrumentul de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere își propune să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale cum ar fi:

 • achizițiile de hardware TIC,
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, inclusiv soluțiile de automatizare a proceselor robotizate și a fluxurilor tehnologice,
 • achiziționarea de tehnologii blockchain,
 • achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, învățarea automată,
 • realitatea augmentată, realitatea virtuală,
 • achiziționarea unui site de prezentare,
 • achiziționarea de servicii de cloud și de internet al obiectelor,
 • formarea personalului cu ajutorul echipamentelor IT,
 • consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2025.

 

Calendar privind apelul de proiecte (după mai multe modificări publicate de MIPE):

● Dată publicare ghid: 15.12.2022

● Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 10.00

● Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30.06.2023, ora 24:00

● Perioadă etapă evaluare proiecte: 03.07.2023 – 16.08.2023

● Perioadă estimativă etapă I de semnare a contractelor: 15.092023-15.10.2023

● Perioadă estimativă etapă II de semnare a contractelor: 15.10.2023 -15.11.2023


► Apelul lansat este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată mai sus. Cu alte cuvinte selecția proiectelor se va face în funcție de punctaj. 

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 3 din ghid. Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat. Cererile de finanțare se vor selecta la finanțare în funcție de ordinea punctajului descrescător obținut pe baza criteriilor de punctare prezentate mai jos. 

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2022 (criteriul 1). Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 4 zecimale, prin aproximare clasică, matematică.

 

►Modalitatea de depunere a proiectelor

Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link:

https://proiecte.pnrr.gov.ro .

 

►Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect este cuprinsă între:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

 

►Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea

trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;

b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

d) au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;

e) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului ghid;

f) – r) vezi conținutul în ghid

s) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:

 1. i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
 2. ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 3. iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 4. iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
 5. v. utilizează IoT;
 6. vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 7. vii. utilizează CRM;
 8. viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 9. ix. utilizează tehnologia de AI;
 10. x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 12. xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale
   

►Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raport tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.

 

►Observațiile și sugestiile pot fi trimise prin e-mail la adresa: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro 


ATENȚIE!

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021.

►Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare.

► Informatii detaliate legat de programul de Digitalizare a IMM-urilor gasiti prin ghidul pentru programul de Digitalizare a IMM-urilor, republicat în 10 feb 2023, sub formă consolidată (cuprinzând) toate modificările până la acea dată:

https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-consolidat-pentru-apelul-de-proiecte-numarul-1-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-care-sa-sprijine-imm-urile-in-adoptarea-tehnologiilor/


 

Introduceţi un comentariu