1. Unde găsesc informații oficiale cu privire la acest program?

Informatii detaliate legat de programul de Digitalizare a IMM-urilor gasiti în ghidul pentru programul de Digitalizare a IMM-urilor, republicat în 10 feb 2023, sub formă consolidată (cuprinzând) toate modificările până la această dată:

https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-consolidat-pentru-apelul-de-proiecte-numarul-1-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-care-sa-sprijine-imm-urile-in-adoptarea-tehnologiilor/
 

2. Care este scopul programului de Digitalizare IMM (PNRR) ?

Instrumentul de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere își propune să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale cum ar fi:

● achizițiile de hardware TIC,

● dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, inclusiv soluțiile de automatizare a proceselor robotizate și a fluxurilor tehnologice,

● achiziționarea de tehnologii blockchain,

● achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, învățarea automată,

● realitatea augmentată, realitatea virtuală,

● achiziționarea unui site de prezentare,

● achiziționarea de servicii de cloud și de internet al obiectelor,

● formarea personalului cu ajutorul echipamentelor IT,

● consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

 

3. Care este Calendarul apelului de proiecte (după mai multe modificări publicate de MIPE)?

● Dată publicare ghid: 15.12.2022

● Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 10.00

● Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30.06.2023, ora 24:00

● Perioadă etapă evaluare proiecte: 03.07.2023 – 16.08.2023

● Perioadă estimativă etapă I de semnare a contractelor: 15.092023-15.10.2023

● Perioadă estimativă etapă II de semnare a contractelor: 15.10.2023 -15.11.2023

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2025.

 

4. Cum vor fi alese proiectele câștigătoare? Care sunt criteriile de departajare?

Apelul lansat este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată mai sus. Cu alte cuvinte selecția proiectelor se va face în funcție de punctaj. 

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 3 din ghid. Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat. Cererile de finanțare se vor selecta la finanțare în funcție de ordinea punctajului descrescător obținut pe baza criteriilor de punctare.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2022 (criteriul 1). Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 4 zecimale, prin aproximare clasică, matematică.

 

5. Unde se depun proiectele?

Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link:

https://proiecte.pnrr.gov.ro .


 

6. Cine poate accesa aceste fonduri? Ce criterii trebuie să îndeplinească beneficiarul pentru a fi eligibil?

Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea

trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;

b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

d) au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;

e) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului ghid;

f) – r) vezi conținutul în ghid

s) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:

i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);

ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;

iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);

v. utilizează IoT;

vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);

vii. utilizează CRM;

viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

ix. utilizează tehnologia de AI;

x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale
 

Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raport tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.

 

7. Care este suma pentru care pot să aplic?

Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect este cuprinsă între:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere,

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică,

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie,

și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari. Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, de către beneficiar.


 

8. La care dintre categoriile microintreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie mă încadrez?

Dacă aveți sub 10 angajați și o CA (cifra de afaceri) sub 1milion de euro vă încadrați la microîntreprindere.
Dacă aveți sub 50 angajați și o CA sub 10 milioane de euro vă încadrați la întreprindere mică.
Dacă aveți sub 250 angajați și o CA sub 50 milioane de euro vă încadrați la întreprindere mijlocie.
 

9. Care este regimul TVA pentru cheltuielile aferente proiectului?

Pentru firmele înregistrate în scopuri de TVA, plafonul de finanțare se calculează cu sumele fără TVA, iar TVA-ul de pe facturile furnizorilor se va recupera prin decontul de TVA.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat (art.13, alin (x) lit.b) din OUG nr. 124/2021)

 

10. Ce pot achiziționa din aceste fonduri ?

https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-consolidat-pentru-apelul-de-proiecte-numarul-1-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-care-sa-sprijine-imm-urile-in-adoptarea-tehnologiilor/

Exemple de cheltuieli (achiziții) pe care le puteți realiza:

tehnică de calcul: calculatoare, laptop-uri, tablete, scanner, imprimante

licență software cu funcționalități specifice transportului (TMS – Transport Management System), integrate cu functionalități de tip CRM (Customer Relationship Management), într-o aplicație de tip ERP (Enterprise Resource Planning).

Servicii sub formă de abonamente (licențe anuale) pentru Server Virtual (cloud) , Nume domenii, Certificat de Securitate, Gdrive, etc.

Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare. 
 

11. Care este scopul acestor achiziții ?

R: Scopul acestor achiziții este, așa cum e si numele apelului, digitalizarea companiilor, digitalizare măsurată prin Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare (minim 6 DESI) .

Cu alte cuvinte beneficiarul să devină o companie care îndeplinește cel puțin 6 din criteriile DESI enumerate la punctul 6, litera s) de mai sus.

 

12. Cum se vor derula aceste achiziții și pe ce perioadă?

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 6 luni, fără a depăși data de 30 iunie 2025.

În perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților proiectului. (vezi pag 34 din ghid) 

Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raportul tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect. În cazul în care Raportul tehnic IT nu va certifica faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, în urma implementării proiectului de digitalizare, cererea de transfer nu va fi acceptată la plată.

 

13. Ce rapoarte va trebui să întocmesc în cadrul proiectului ?

R: Vis-a-vis de Raportare și monitorizare găsiți detalii la pag. 35 din Ghid. Foarte pe scurt avem 3 feluri de rapoarte: Rapoarte de progres tehnic și financiar, Raport tehnic IT (vezi punctul anterior) și Rapoarte de durabilitate.

 

14. Care sunt șansele/posibilitățile să îndeplinesc numărul minim de criterii definite în ghid?

R: dacă se combină tehnica de calcul cu achiziții software complexe, care să integreze activitatea mai multor departamente (de tip ERP) , șansele sunt reale, criteriile pe care noi le vedem realizabile pentru transportatori, fiind următoarele:

i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);

ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;

v. utilizează IoT;

vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);

vii. utilizează CRM;

viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

 

15. Care este perioada proiectului (perioada de durabilitate) ?

R: Perioada de durabilitate a investiției - este perioada de timp, ulterioară perioadei de implementarea a proiectului, în care investițiile realizate prin proiect își vor produce efectele și rezultatele scontate. Perioada de durabilitate se întinde pe o perioadă de 3 ani din momentul finalizării implementării proiectului.

 

16. Ce trebuie să respect până la finalul proiectului (la finalul perioadei de durabilitate)?

R: La semnarea contractelor beneficiarii vor semna o declarație prin care aderă la un set de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale. În perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate, se va monitoriza modul în care principiile asumate sunt respectate.

Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) atins prin proiect, minim 6 indicatori DESI. Acest indicator trebuie menținut pe toată durata de durabilitate a proiectului.

Numărul de angajați în anul 3 de durabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2022. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2022, pentru a putea fi calculat punctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de durabilitate trebuie să fie cel puțin 1 .

Indicatorii asumați prin proiect cu privire la Productivitatea muncii în IMM-uri în anul 3 de durabilitate .

 

17. Ce formulare trebuie să completez în vederea întocmirii proiectului?

Toată formularistica o găsiți anexată la ghid. O bună parte sunt declarații/ consimțăminte, nu ridică probleme deosebite la completare.

 

18. Am nevoie sau nu de un consultant pe fonduri europene? Unde pot să găsesc un consultant?
Nu e obligatoriu să aveți un consultant pentru întocmirea și depunerea proiectului.
Totuși, de multe ori, acest lucru e convenabil, având în vedere experiența pe care aceștia o au. Dacă nu ați colaborat până acum cu un consultant, vă putem oferi, la cerere,  o listă cu astfel de firme sau chiar câteva recomandări.

 

19. Care este punctajul pe care l-as putea obține?
Dacă ne trimiteți câteva cifre din bilanțul la 2021, si la 2022 (chiar dacă sunt sunt finale încă, în cazul în care acesta nu a fost depus) – putem face o evaluare a punctajului pe care l-ați obține.
Datele de care am avea nevoie sunt:

codul CAEN pentru care aplicați

din anul 2022: Profitul Operational (Formularul F20 din bilanț)
                        Cifra de afaceri netă Formularul F20 din bilanț)
                        Soldul Activelor Necorporale (Formularul F10 din bilanț)
                        Soldul Activelor Totale  (Formularul F10 din bilanț)
                        Numărul mediu de angajați

 din anul 2021: Profitul Operational (Formularul F20 din bilanț)

 

20. Pot să obține suport/ consiliere pentru radiografia digitală a companiei mele, precum și pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie aceasta pentru a crește gradul de digitalizare al activității ?

Da, putem să oferim o astfel de analiză, bazată pe informațiile furnizate de dumneavoastră. Pentru început vă rugăm în acest sens să completați un chestionar la adresa:

 https://forms.gle/QXPe6SwZm5E7wawH6

Introduceţi un comentariu